Geniý’lar ýa-da autizm.

Bir ors gazedynda güýçli geniý’ler hakda okadym. Olaryň näme üçin şeýle güýçli aklynyň ösüşi hakda. Geniý’laryň prirodasy autizm-a has ýakyn diýýäler.Köplenç olaryň logika bilen powedeniýa jogap berýän bölegi, çep beýni bölegi ösmeýä. A sag tarapdaky intuisiýa, emosiýa jogap berýän bölegi has güýçli ösýä. Gowy ösenligi sebäpli hem olarda talant bol...

Dowamy »

1727 1
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

Chatlaşaylyn

salam gadyrly agzalar. in gowysy bilyanin birisi çat açsa. artykmaç zatlary şotayda gürleşsek. gyzlaryn nazlenmesi.

Dowamy »

1101 4
Köneler, balkanly tarapyndan 12 years ago

Kino

işsezler üçün!
täze gazaklan kinosy.şu yerik gatyrak basyn!

Dowamy »

1529 2
Köneler, kakabay tarapyndan 12 years ago

Nika yüzigi barada...

Salam hormatly Talyplar!
Sizin bilshiniz yaly toy tutular,ele yuzuk dakylar.herkim shatlanar garaz hezillik bashlanyarda gysgacha aydanynda.
Siz otyryp oylanyp gordunizmi?
yada chyndan hem birinden eshitdinizmi?
Yada bilyanizmi?
Yuzugu gyz haysy barmagyna ve haysy eline dakmaly!
Oglan haysy barmagyna ve hay...

Dowamy »

2851 44
Köneler, Lider tarapyndan 12 years ago

nakyl

AKYL - NAKYL
Akylyñ öỹjügi bolan nakyllarından ujypsyzja bölegine nazar aỹlamany makul taptyk. Bäbek mahaly sallançakdan gaçan alasarmyk milletiñ ỹemşik kellehanasyndan her hili samahyllanyñ çoğup durjagy belli zat. Emma atalar sözi hem nakyllara gezek gelende başga milleti öñüne geçirmejek türkmeniñ pähim paỹhasy, ỹürejigiñ...

Dowamy »

3937 18
Köneler, ghan tarapyndan 12 years ago

Turkmenistanlylar nirde kop,dashardamy icerde?

Salam!Bilyanizmi arada turkmenistana baranymda shaherler ara takside il yashulysy bilen yoldash boldym,shonda ol yurdun dashynda 2,5 mln turkmenistanynlynyn bardygyny ayitdy.Muny ozunun dal-de statistikalaryn ayityandygyny nygtady.Men-a dogrysy ayitsam hayran galdym name diyjegimem bilmedim .Turkmenistanda bary yogy 5-6mln halky bardyr,olaryn 70% i...

Dowamy »

1440 6
Köneler, muratsi tarapyndan 12 years ago

Turkmenistanlylar nirde kop,dashardamy icerde?

Salam!Bilyanizmi arada turkmenistana baranymda shaherler ara takside il yashulysy bilen yoldash boldym,shonda ol yurdun dashynda 2,5 mln turkmenistanynlynyn bardygyny ayitdy.Muny ozunun dal-de statistikalaryn ayityandygyny nygtady.Men-a dogrysy ayitsam hayran galdym name diyjegimem bilmedim .Turkmenistanda bary yogy 5-6mln halky bardyr,olaryn 70% i...

Dowamy »

2161 57
Köneler, el_mariachi tarapyndan 12 years ago

Haysy gazetler we zhurnallar hazir watanymyzda neshir edilyarler?

Turkmenistandaky neshir edilen zhurnallaryn we gazetlerin hronologiyasy:

1891 "Ashgabadskiy vestnik obyawleniy" gazeti
1895 "Zakaspiyskoe obozrenie" gazeti
1899 "Ashabad" gazeti
1914 "Zakaspiyskoy tuzemnoy gazety" fars we turkmen dilinde gazeti (Ruzname maverai bahri hazar)
1918 "Izvestia "
1920 "T...

Dowamy »

5222 19
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Dokmachy garynjalar we garynjalardan kopri

Dokmachy garynjalar(Weaver ants) barada. Dokmachy garynjalar dokamagy soyyarler. Olar ozlerine agachlardaky yapraklardan oy dokayarlar! Yapraklary bileleshdirip olardan oy dokayarlar bashga mor-mojeklerin komegi bilen :). Aslynda, lichinkadaky ondurulyan yupek bilen olar yapraklary birleshdiryarler. Edil biz koynegi sapak bilen tikyanimiz yaly bu...

Dowamy »

1584 13
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Matematika Kluby Watanymyzda

Oglanlar we gyzlar, nahili ondumli bolardy eger watanymyzda matematika kluby achylan bolsa!

Matematika klubynda meselem gechen olimpiadalardaky meseleleri chozmage synanshardyk. Olimpiadalardaky berilyan meseleleri hemmishe internetde tapyp bolyar.

Teklipleriniz, pikirleriniz :

Dowamy »

1313 3
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

özüne söger yar saylamak

salam söygüli dostlar özünize söger yar saylamak,durmuş toyuny tutmak ve ol saylan yaryn bilen ömür boyi bile bolmak bu barada pikiriniz ve özüne yar saylamagyn ichgin syrlaryny bizin bilen paylaşsanyz diyip bu temany achdym

Dowamy »

2860 75
Köneler, murad-001 tarapyndan 12 years ago

gati gen

Dostlar şu habara gati gen galdim copy paste edyan. tercime etmek gati uzin gati görman!
Kilise, bozulmayan cesetlere \'ermiş\' muamelesi yapıyor!


Sekülerizmle girdiği savaşı kaybeden kilise, üzerinden yüzyıllar geçtiği halde bozulmayan vücutlara mucize muamelesi yapıyor, söz konusu cesetlere sahip çıkarak onları \...

Dowamy »

1662 3
Köneler, batyr tarapyndan 12 years ago

Mts GSM operator

Bu gun tm-de mts GSM operatormuz
oz taze sahypasyny achypdyr yone byr zady kem internetden sms yazyp bolmayar
ynha on sahypasy
www.mts.tm

Dowamy »

1835 3
Köneler, murad-001 tarapyndan 12 years ago

IMF vs TURKMENISTAN

Shugun bir habar eshitdim agyzdan(oban helleyleri gurrun edip otyr ekeni)
bilemok, dowlet tarapyndanam bu habar aydilan bolsa, yone men shuun eshidenim uchin siz bilen paylashmak isledim.

turkmenistan bugunler imf bilen gorshup yor ekeni, kredit almak uchin,uly mukdarda. shu benzin gymmatlatma yagdayi hem shol imf-nin etdirip...

Dowamy »

2106 29
Köneler, Achilles tarapyndan 12 years ago

Gelin gyzlara ve oglanlara buşluk!:)

Taze oylenenler ve oylenjekler size govy habar:)!8 caga alyp cyksanyz ayalnynz kop zatlardan mugt peydalanyamysh birem ep-eslije pul berjekmish!8. martyn shanyna:)Gyzlar gelinler begenin!
http://www.turkmenpress.com/habar-1140.tmps.shu linkde

Dowamy »

1816 39
Köneler, garakchy tarapyndan 12 years ago

Ters jogaplar

Salamjyklar! Kim ters jogap bermegi halaýa :) ýa-da haýsy ýagdaýlarda ters jogap berýäňiz?!
Men aslynda ters jogap bermegi gowy görýän köplenç. Keýpim gowy wagty ýa-da gaharym gelen wagty hemem sorag berip bizar etseler. Käwagt bolsa käbir adamlaryň menden eşdesi gelýän jogaby bolany üçin şeýdýän.
Iň köp berýän ters jogaplarym. Ejem...

Dowamy »

2924 78
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

8 mart, bütündünya ayal-gyzlaryn güni

ertir onda gün siz üçin dogmaly-da :), nuryşkan sözü bar-da \"20. asyr türkmenlen asyry, galanlaram name etse şony etsin\" :),

şu saytdaky bütün gyzlary-gelinleri yetip gelyan 8 mart ayal gyzlar günü bn gutlayan, yanymda hiç manat yok bolmasa sowgatjyk alyp bererdim welin:(

onsonam gyzlar sizin üçin şu bayaramyn nahil...

Dowamy »

3440 81
Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago

Yslam Arhitekturasynda geometriya ya-da Quasicrystals in Medieval Islamic Architecture

Harvard Universitetin fizika bolumunde okayan aspirantyn yslam arhitekturasynda tapan gyzykly geometria bejergileri barada video we makala. Videonyn bashynda bir mugallym biraz Peter J. Lu eden ishleri barada aydyar. Ondan son in gyzykly yeri bashlanyar.

Bu Yslam Arhitekturasyndaky ayra geometriya bejergileri, we olaryn nadip chekil...

Dowamy »

1099 1
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Tapmaca

salam!
size gowyja bir tapmaca sorayin!elimden gelenice gysga ve ansat yazmana calyshayin.

sizde 10 halta altyn bar,her haltada-da 10 sany altyn bar.her bir altynyn agramy 10gr.Yone shol haltalaryn birinde beylekilerden tapawutlylykda icindaki alynlar hakyky dal,agramam 11gr.size de 1 terezi berilya ve terezini 1 gezek ulanma...

Dowamy »

1548 8
Köneler, muratsi tarapyndan 12 years ago

boyun alma

türklerin sayty bar, itiraf.com diyip, ka wagt girip yazylan \\\"boyun almalary\\\"(itirafları) okayan, prikollary kan,

sizde bolup geçen wakalar barmy, boyun alyp biljeginiz

men 1. klasdadym, we bir gyz klasdaşymyn gyzyl ruçkasy bardy, klasda dine şonda gyzyl ruçka bar birem mollymda, son bir gün maşagalamyz bolup day...

Dowamy »

2391 49
Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago