Köne türkmen şahyrlarynyň goşgularynda ulanylan, zamanamyzyň türkçe sözleri

Sahypada käbir türkmen agzalar türkçe ýazgylar ýazýarlar. Bu ýagdaý, türkmen we türk dilleriniň meňzeşligi we köküniň birdigindenmikä diýýän.
Ayroplan atly agzamyz bir ýzgysynda şeýle diýipdi: "başga dillerden söz geçjegine türkçeden geçsin"
ayrpolanyň aýdany bilen doly ylalaşammok. Sebäbi türk diline grek, latin we beýleki ýewropa...

Dowamy »

2581 11
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Salam Talyplar

Salam talyplar meni aranyza aljakdygynyzy bilemok welin onda da sorayyn turkmende bir soz bar yatyp galandan atyp gal diyip men shu wagt Buzmeyindaki turk mekdepde okayaryn diyjek zadym men shu wagtky talyp dal-de gelejekdaki talyp men bu sayty gorup gaty gowy gordum on beyle saytyn badygyny bilemokdym sabyrsyzlyk bilen jogaplarynyza garashyan

Dowamy »

1319 10
Köneler, alexcik tarapyndan 11 years ago

Aranyzda BASHKENT TTM ucurumy barmay?

Dostlar, araňyzda 11mkr-daky Başkent TTM-ni tamamlan uçurum barmaý? Bar bolsa habarlaşsaňyz begenerdim!

Dowamy »

1674 6
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

Durmuş gitdigiçe kynlaşyar!

Durmuş gitdigiçe kynlaşyar!
ey dostlar dogrumy aytsam sonky döwürler yaşayyş kynlaşyan yaly, ya 18 yaşyma geldim öz başymy özüm çarajak wagtym bolanyndan my namemi öz-a birhili, şu soragymyn jogabyny talyplar nahili jogap yazarka diyip garaşyan...bye

Dowamy »

2328 12
Köneler, mc_didar tarapyndan 11 years ago

Türkmen diline sarpa

Hormatly Talyplar!
Sonky döwür Türkmen dilinde yazgylar azalmaga başlady!
Yeri bolya bir yerden bir mowzuk yada bir hekaya yaly zat tapansyn ony terjime etmage wagtyn bolan daldir.şeyle yagdayda elbetde olary goyup bilersin.yöne elbetde manysyny gysgada bolsa beyan etmek bilen bu işi edip bilersin!
Bari Türkmenlen sahypasy bolj...

Dowamy »

2705 31
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Yardiminiz lazim arkadashlar!

Selamen aleykum arkadashlar!Dnepropetrovskdan selamlar.Nasilsiniz?Arkadashlar Hristiyanlar da bosh durmuyorlarmish! Burda bir Hristiyanla tanishtim. Kendisi burdaki bir church'de chalishiyormush.O Chinceyi ogrenerek burdaki Chinlere Hristiyanligi ogretiyor.Onunla bazi konulari bazi zamanlar tartishiyorus.O bana Kuran'da Incili okumamiz lazim oldugu...

Dowamy »

1904 5
Köneler, SerJon tarapyndan 12 years ago

What u think about Dima Bilan ?

What u think about Dima Bilan ? Let me write his success: In 2005: Russia Music Awards boldy,şonda Dima took the best artist of RUssia award and iň gowy erkek aydymçy bolly.
In 2006: Yene RMA 'de in gowy artist bolly,Evrovideniye gitdi 2-nji bolly.
In 2007,yene Russia Music Awards'da in gowy artist bolly,2008'de Eurovision'a gitdi 1...

Dowamy »

1773 6
Köneler, atashka666 tarapyndan 12 years ago

Future of my home country

A country; people born, live and die its land. People are fighting with each other to own a country. In the world 238 countries and however there has a countries which are struggling for their Independence. Independence; not depending on or controlled by another country. My home country, Turkmenistan, is gained its Independence in 1991 just after t...

Dowamy »

2079 8
Köneler, bezzat tarapyndan 12 years ago

Hoşlaşyk

her kim täze gelen wagty ýalkymly salam bilen ýa-da "tanyşlyk" mowzugy bilen agzalaryň arasyna goşulşyp gitýär. gidenlerinde welin sessizje gürüm-jürüm bolunaýýar öýtýän:)

wagtlaýyn ýa-da hemişelik gitýänler üçin bir mowzuk açaýyn diýdim. her kim şu ýerik giden wagty iň soňky duýgularyny beýan edip(içini döküp) gidäýse nähili bor?:)...

Dowamy »

2491 37
Köneler, agayunus tarapyndan 12 years ago

astanababam

Salam mahriban talyplar.com'uň eziz agzalary geliň herkim öz önüp ösüp ulalan yeri hakynda bir goşgy yazalyň garabekewül agzamyzyň goşgysy mende uly tasir galdyrdy şondan ugur alyp şu ady seçdim. Astanabam goşgysy.......

Dowamy »

1254 24
Köneler, astanababa tarapyndan 12 years ago

Elli gepden belli gep

nabelliden elli gepden belli gep.
sonky dowurde erbet zat yazyan adamlar bar shu yere. sholarynam agzalygyny bozun! kabul etman sholary. olar yaly betniyetli adamlar bize gerek dal. kim bolsa shol bolsun. dagdan arkasam bolsa, tanyshy guychlem bolsa sholary agzalykdan we yazan zatlaryny ayyryn. olar sheydip bizi biri-birimiz bilen agzalalyga...

Dowamy »

1334 8
Köneler, nabelli tarapyndan 12 years ago

Gyzlyk edebim

janym,damardan akyan ganym,yuregimin gursuldusi,gozlerimin ajy gozyashy,dunyam,garagozum!nirelerde sen?sensiz yat illerde yashamaga dyrjashyan.yekeje gezek duyshumde gorsem diyip yashayan.SEN emma sen name pikir edyan.sensiz durmyshyn nahili kyndygyny bilenok elbetde.mana soyga dushunmeyan ,donyurekdir oytyan bilyan!muna hakyn bar.gelip mana SENİ S...

Dowamy »

7746 116
Köneler, yanan_yurek tarapyndan 12 years ago

Garabekewul atly agzamyz senin ucin

Slam garabekewul atly agzamyz sizin bu adynyz meni oran duygulandyrdy.Sizem bolmasa garabekewullumisiniz yada ol yerde gezelenje zada gidende uly tasir galdyran zatlar boldymy? Cunki men Garabekewulu oran soyyan.Bu menin onup osen yurdum, Seydini gursagynda goteren yurdum taryh bilen doly burenen yurdum. Yone bir kemcilikbu ady bas harp bilen yazm...

Dowamy »

2269 43
Köneler, kebelek tarapyndan 12 years ago

Garabekewul atly agzamyza ayratyn salam

Salam garabekewul atly agzamyz siz name ucin adynyza garabekewul yazdynyz.Bu ady okanymda bir mahir duydym cunki bu at menin osup ulalan yerim.Siz de Garabekewullimisiniz!
yone bir kemcilik bu ady uly harp bilen baslamadynyz

Dowamy »

2736 70
Köneler, kebelek tarapyndan 12 years ago

Talyplaryn geljegi....

Salam gadyrdan talyplar hem-de shu saytyn agzalary.., ine biz hazirki gunlerde kopumiz diyen yaly Turkmenistandan dashary bashga yurtlarda okap yorus. Her kim oz saylan (yada Watanmyzyn buyuran kari diysegem bolar) oz tejribamizi kopeltyas... Mende bir sorag yuze chykyar: Biz okuwmyzy gutaranymyzdan son, diplomymyza layik ush yerleri upjun edilermi...

Dowamy »

1532 10
Köneler, Elegri tarapyndan 12 years ago

Dogrymy yada yalnys?

Men ilki bilen bu sayta zähmet edenlere kop sagbolsun aýdasym gelyär!!! Yöne käbir agzalaryň yazgylaryny yok etmek bu turkmen saýtyna mynasyp görmedim. Bu turkmende bomaýan bir häsiyet. Kim bolsa şol bolsun bu adrese gelýanleriň sanyny azaltmakmy senin aladaň yada köpeltmek? Bular ýaly saytlar agzalaryny kopeltmek uçin alada etyar. A siz bolsa az h...

Dowamy »

1681 10
Köneler, talypmen tarapyndan 12 years ago

kombat günäkärmi

Şu saýtda käbir agzalar öz isleýän zadyny tapyp okap bilmeýändikleri üçin, ol ýa-da beýleki agzalaryň aktiwligi üçin meni we beýleki käbir agzalary günäkärleýärler. Belki men köpräk ýazýandyryn, ýöne bu meniň aktiw agzalygymyň alamaty dälmi. Uzak wagtlap ýazgylaryna jogap berilmedik agzalara jogap ýazyp, olary höweslendirmek, mowzuklar boýunça öz p...

Dowamy »

4368 43
Köneler, kombat tarapyndan 12 years ago

"Zenanlary bagtly etmek"

Zorlanmadan yapabilecek misiniz?
KADINLARI MUTLU ETMEK!...

Romantik alemde tek bir kural vardır: KADINI MUTLU ET
Hoşuna gidecek birşey yapınca puan alırsınız,yaptığınız her hoşuna gitmeyecek şey puanlarınızdan düşer..Tabi bu arada, zaten beklediği birşey yaparsanız puan yok.. Ve başlıyoruz:

KOLAY KISI...

Dowamy »

2113 12
Köneler, Achilles tarapyndan 12 years ago

"Zenanlary bagtly etmek"

Zorlanmadan yapabilecek misiniz?
KADINLARI MUTLU ETMEK!...

Romantik alemde tek bir kural vardır: KADINI MUTLU ET
Hoşuna gidecek birşey yapınca puan alırsınız,yaptığınız her hoşuna gitmeyecek şey puanlarınızdan düşer..Tabi bu arada, zaten beklediği birşey yaparsanız puan yok.. Ve başlıyoruz:

KOLAY KISI...

Dowamy »

1413 0
Köneler, Achilles tarapyndan 12 years ago

Aydymçylyk hyyaly!

slam talyplar.com'yn agzalary menin size bir soragym bar kyn görman yazsanyz begenerdim.
birden aydymçy bolsadynyz haysy bagşynyn yolunda(stilinden) aydardynyz, siz jogap yazyn menem sonunda yazaryn.bye

Dowamy »

1667 2
Köneler, mc_didar tarapyndan 12 years ago