ýolöten - osman gaz ýatagy we potansiýal howplar

ýolöten-osman gaz ýatagy ulylykda dünýäde 2nji hem bolmagy hem mümkin diýýäler. Muňa hemmämiz begenmeli, yöne bir makala okadym. Gynandyryjy taraplaram bolup bilermiş. Dost görnüşli taze duşmanlarymyzyn peyda bolup ugramagy mümkin. Potansiyal howplar:
The United States
The Big Power Rivalry
Afghanistan
Religious Organiz...

Dowamy »

2233 13
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Turkmen sahrada gezi

Her Yolcuğun Bir Heyecanı Vardır

Avrasya Yazarlar Birliği’nden üç kişilik heyetle İran’a, Türkmen Sahra’ya gidiyoruz. Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğunun değerli Şefi ve Birliğimizin Sanat Danışmanı İrfan Gürdal ve Avrasya Yazarlar Birliği Yayın Sorumlusu Ömer Kayır beylerle b...

Dowamy »

3309 10
Köneler, ceyhun82 tarapyndan 11 years ago

Huwdi

Salam dostlar, menin 7 aylyk gyzym bar, on ady Merjen. Onun in gowy goryan sazy - "Sizin uçin korpelerden" son çalynyan HUWDI. Kim mana sol aydymy tapyp biler. Men oran shad bolardym eger mana komek edip bilseniz!!!

Dowamy »

1769 6
Köneler, Rustamjan tarapyndan 11 years ago

Maxat bilen söhbetdeşlik.


söhbetdeşliklerimiziň bu gezekki myhmany, sahypanyň iň aktiw agzalarynyň biri maXat. maxat sahypada ýazgy we jogap ýazmakda barmak bilen sanap bolaýjak agzalaryň arasynda. göwün beren futbol toparyna we gowy görýän awtomobillerine garamazdan adamçylygy erbet däl :)

maxat barada:

1982-nji ýylda dogulan. özi baýr...

Dowamy »

3875 77
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Zumer ogurlamok Diydilay

Darkroom Records dinleMen Zumerin kabir sazlaryny ogurlayanymy indi goz yetirdim.Meselem Wanted #1 bilen aydyany, Shayna bn aydyan LOVESTRADAMUS aydymy.Muna name diyaniz

Dowamy »

2261 26
Köneler, @1g@d0 tarapyndan 11 years ago

RAP ogurlamak YOK

GALTAMAN gowusy RAP ogurlayanlar barada soz acalyla!Name yogsam RAP ogurlayanlar gownunden turyamy?

Dowamy »

1158 0
Köneler, @1g@d0 tarapyndan 11 years ago

Rulit diymek beyleki saherleri kemsitmek!

goklen gyzy men su wagt Asgabat rulit diysem beyleki saherleri Asgabatdan pes tutdugum bor.Sonun ucin beyleki saherlere kakdyrmasak gowy bor seyle dalmi?HEMME SAHER DENDIR

Dowamy »

1134 0
Köneler, @1g@d0 tarapyndan 11 years ago

Zumeri halamasan

Galtaman Zumeri halamasan Dragony dinlap goray!Gownune yararmy?

Dowamy »

1087 0
Köneler, @1g@d0 tarapyndan 11 years ago

Goklen Gyzy

Sen voopşe gyslay.Milletcilik eden bolma (balkan rulit).Ya asgabada at dakjak bolyanmy?Men su wagta cenli 12 yurdun 18 saherinde bolup gordum yone Asgabat yaly saheri we Turkmenler yaly gowy milleti gormedim."Surin icinde hokmen agask bolmaly" senem sol agsaklan biri bolaymasan!Milletcilik etmejek bol!

Dowamy »

1445 6
Köneler, @1g@d0 tarapyndan 11 years ago

Turkmen RAPi pes yagdayda

Galtaman sen woopşe gapyllay.Turkmenistanda RAP bar diyjek bolyanmy?YOOK. Yenede Zumer dagy turkmen RAPyna sylag-hormat getirdiler.özüm şu wagt Ukrainada.ST,AmanDJ,Bega,A.Orazow...aydymlaryny kime dinletsem ogurlukdygyny bilip ustunden gulyarler,Iska-da Men RAP aydymyny Seryogadan ogurlan.birine şony dinledip masgara boldum.Galtaman sen gownune alm...

Dowamy »

1212 1
Köneler, @1g@d0 tarapyndan 11 years ago

bilemok

salam oglanlar-gyzlar.men shu gun sizin saytynyza agza boldum.men sizin hemmaniz bilen tanyshmak isleyarin.hemmanizi hosh gorduk!
sag bolun

Dowamy »

969 2
Köneler, Matematikchi tarapyndan 11 years ago

APOCALYPTICAAPOCALYPTICA

Finlandiyanyn akedemiyalaryndan birinin виолончель(inlis:cello) bölüminin okuwçylary bolan 4 sany yetginjegin guran topary, виолончель bilen başda metallica-nyn sazlaryny çalyp meşhur bolyalar we 96-njy yyldan bari albom çykaryalar, eserlerinde bir-ki sany aydym bolaymasa köpisi saz, dinlan sazlarymyn içi...

Dowamy »

1599 9
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

''Enriqe Inglesias'' aydymlaryny halayan barmy?

tanadynyzmy? şu aydymçyny mena gowy göryan
başga-da halayan barmyka?

Dowamy »

1938 18
Köneler, mc_didar tarapyndan 12 years ago

Soygu barmyka?

Söýgü diyilyan zat barmyka?Gaty köp gyzlary we oglanlary gördüm ilki bashda söyüshýäler.(leyli meznun bolyalar).Hamala diyersin bir-birinden hich hachan ayrylmajak yaly.Son bolsa durmush guryalar.1-2 ay normalna yaşaşyalar,soňra bolsa günleri 1 bolsa gohlary iki.Gelin jalyja sabyrsyzrak bolsa chemedanyny alyp öyüne tarap ugrayar.Hany olaň öňkü söyg...

Dowamy »

9092 238
Köneler, daKING tarapyndan 12 years ago

Türkmenistanda gozgalan bolan hokmunde gorkezilyar

Hormatly Talyplar!
Arada Turkmenistan bolan jenayatçylykly herekete gozgalan hokmunde baha berdiler.
Turkiyanin milliyet gazetinin yazan habary:
Bagyshlan terjime etman şeyle göçürdim:

TÜRKMENİSTANDA İSYANTürkmenistan'da firar eden askerlerin de katıldığı ve İslami olduğu sanılan b...

Dowamy »

1715 5
Köneler, Lider tarapyndan 12 years ago

Darwinizm barada

salam gadyrly agzalar, myhmanlar we mähriban gyzlar!

4. Biyologiya sapaklarynda Darwinin "ewolusiyasy" öwredilyandigine begendim.
sebabi ol çüyredilmedi.
Hatda 2-3 aylykda; angliya hristiyanlary Darwinden ötünç sorady.
"sana yalnyş düşünüpdiris" diyip.

Ga1taman | 2008-10-16 07:56:04 orslaryň bir ka...

Dowamy »

3398 58
Köneler, agayunus tarapyndan 12 years ago

Timur Bekmammedow kim?

Hormatly talyplar!
Turkmen topragynda Turkmenbasy dowrunde gadry bilinmedik Turkmenistanly gazak rejissiyor Timur Bekmammedowy tanayanyzmy?
Onyn bir Turkmenistanly gazakdygy size malimmi?
Onyn Russiyada,Hollywood dusuren kinolary hakynda habarynyz barmy?
Elbetde zehinli rejisyor rusyada talyp dowri oz zehinliligi bilen t...

Dowamy »

1915 18
Köneler, Lider tarapyndan 12 years ago

Retornologiya name?

Salam Hormatly talyplar!
Men shu yerde ilkinji gezek siz bilen oz prensiplerim hakynda sorag-jogap etmek isleyan!
Retornologiya name?
Retornologiya:Ynsan jemgyyetinin osmeli derejesine yetip,wagtyn gecmegi bilen yene de oz aslyna donmegi,yza gaytmagydyr.retornologiya:inlis dilindaki return:yza gaydys logiya:ylym sozlerinin birl...

Dowamy »

1439 11
Köneler, Lider tarapyndan 12 years ago

Milli telewideniýäniň bäşinji kanaly gurulýar.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow baştutanlygynda geçirlen Ministrler Kabinetiniň Mejlisinde bäşinji telewideniýe kanaly gurmak baradaky teklip ara alnyp maslahatlaşyldy. Berdimuhamedow, pudak ýolbaşçylaryna milli telewideniýäniň 5-nji kanalyny gurmak baradaky teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy. Täze guruljak kanalyň 24 sagadyň dowamynda ýaýlymda...

Dowamy »

1494 6
Köneler, Lider tarapyndan 12 years ago

Turkmen aydymlarynda erotika

Salam hormatly talyplar! Bilyan bolsanyz MVP toparynyn taze YAD (yazmasy agyr dushdi) diyen albomy chykdy. Shol albomyn "Garagolja gyz" diyen aydymynda, yagny "Syke" aytyar-" Ay gyz eshigini chykar, bizi hich gorenok zatemnynka 100-lik" ya-da - " Boynumy yaladyn kichi syke turdy", "Balagymdaky dalije monster" " Ay gyz chök sen dyza, Kellani hereke...

Dowamy »

7742 53
Köneler, Bayram-Jm tarapyndan 12 years ago