seni haladym!

salam agalar, iniler, dogan gardaslar!
bu internet sahypasyna tazeden bari girip basladym. gownumden turdy. agzalaryn hemmesini gutlasym we berekella diyesim gelyar.
kellame bir pikir geldi. ucup gitmaka siz bilen paylasmagy makul gordum. bu sahypanyn okuyyjy we yazyjylary hakynda gysgacyn maglumat yerlesdirilse nahili bolar? bile...

Dowamy »

1405 7
Köneler, ombudsman1984 tarapyndan 12 years ago

Poems by me!!

hi for everybody! i wonna represent to u the poems by me. hope u'll like and write to me ur opinions. anyway enjoy it."solitude"

rain is falling down
like my tears now
won't u find me?
won't u miss me?
it's so cold at nights
because the lonelyness is around
bc...

Dowamy »

1948 40
Köneler, Moonflower tarapyndan 12 years ago

"Omurzaya" yyldyz

Ady size ýaramazlygy mümkin. ýone serediň yzyndan ýyldyz sözi bardyr. Meniň bir joram bir ýigidi halayar. Ol ýigit daşyndan şeyle mylaýym, gelşikli, ok ýürekli, ol menin jorama söz diýende-de dogurlanyp diýmändir, ýöne özüniň gowy görýändigini aýdypdyr başga sözler bilen. Joram bolsa hamana oňa üns bermeýänlige salypdyr, emma ol ony sylaýaram, hal...

Dowamy »

1938 32
Köneler, Jeren tarapyndan 12 years ago

Pikirlendirýän zehin soraglary

adamy pikirlenmäge mejbur etjek zehin soraglary bilýän bolsaňyz, geliň şu ýere ýazalyň!
ilki men birini ýazaýyn;

surtda, iki sany otly, biri aşgabatdan mara barýar, beýlekisi marydan aşgabada. ýöne ikisem bir otlyýoldan barýarlar. ol iki otlyny bolşy ýaly edip ýerlerini üýtgetmeli, ýagny ol iki otly biri birine ýol berip, ýoll...

Dowamy »

13699 25
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Asgabadyn gozelligi

Dostlor siz su Asgabatdaky Turk ve sono menzes firmalarda gurulyan binalary haysi firma gowy hilli guryar sizin pikriniz...

Dowamy »

1044 4
Köneler, serjon_tm tarapyndan 12 years ago

Türkmen çaga aýdymlary

ruslar "детские песни" diýip albom çykardylar, öňüräk çykdy. ol ýerde biziňem bilýän aýdymlarymyz bar, çaga filmlerinde, multfilmlerdäki aýdymlar bar. ol aýdymlary diňleýän welin çagalyk ýyllarym ýadyma düşüp gitýär. ýöne ol aýdymlar rusçada. aslynda bizede çagalar bagynda we mekdebiň ilkinji ýyllarynda türkmençe çaga aýdymlar öwretýärdiler. ýöne s...

Dowamy »

2185 0
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Telewidinya ve radio

salam hormatly talyplar ve beyleki agzalar televidinyany osturmek ve olanmak hakynda nahili dushunjelerniz bar aslynda onl radiyo yaylimlaryny hususulashdyrsak nahili bolarka adamlan an dushunjeleri osmazmi reklamalar bolmaszmy belyeki dovletlen televidnyalary yaly govy programmalar bolmazmy her byr edeln ishde biduzgunchilik azalmazmy?

Dowamy »

1206 2
Köneler, murad-001 tarapyndan 12 years ago

Oykunme

bir millete oykunen/menzemek isleyan sol milletdendir...
Hazir tmde gapylar car tarapa acylyar tv,inet... usti bilen
Sol gapydy giren zat suzilip gecilmese uzagyndan netijesi gatygymmada dusaymese
Tehnalogiya, bilim...kabul edilip
dili,ahlagy....dasarda galmaly
.....
dowam etseniz

Dowamy »

1009 0
Köneler, agza tarapyndan 12 years ago

Türkmençede doly manysy bolmadyk sözler

Biziň dilimizde, gündelik ulanylýan köp sözüň doly garşylygy ýok, bar bolsada ulanamzok we o sözler unudulyp gitýär. ol sözlere mysal:
pity - yazık - жаль
please - lütfen - пожалуйста
lucky - şanslı - удачливый

şular ýaly sözleri we türkmençe garşylygyny bilýän bolsaňyz ýazyp duruň, bizembileli! :)

Dowamy »

2434 35
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Turkmenistan ve Turkiye iliskileri

Merhaba arkadaslar, bu siteyi bugun gordum ve hemen uye oldum, siteyi ve yazilanlari uzun uzun inceledim, Turkmenistanda 4 yil kalmis birisi olarak oncelikle sunu soylemeliyim, Turkmenistanda cok guzel anilarim oldu, Tecen ve Askabatta yasadim ve calistim ve benim icin hayatimin 4 yilini gecirdigim ve iyikide gecirdim diyebildigim bir yer oldu Turk...

Dowamy »

8002 56
Köneler, brotherhood tarapyndan 12 years ago

Turkiye UTDY!!!

Salam hemme talypdashlar bu gowy habary size yetiresim geldi! Turkiye horwatlary utdy menem begenip yazdym, sony panalti bilen gutardy horwatlar 1 gol salyp bildiler turkler 3 saldy son bilen gutardy ondan on 89 minutda horwatlar 1 gol saldylar son 1 mint gosuldy sonda gosulan minit tamamlanyp baryaka turkler dashdan depip bir gol saldylar! Son uci...

Dowamy »

1955 30
Köneler, rytab tarapyndan 12 years ago

Slava aga, doglan günüň gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bugün ýaşuly agzalarymyzdan Slava, ýagny, Şöhrat aganyň doglan güni. Şol mynasybetli, hemmäňiziň huzuryňyzda/öňüňizde ony gyzgyn gutlamak isleýärin.

Gutlagy ýene iň gowy görýän sitatalarymy ulanyp ýazmakçy, iň oňat dilegler hökmünde. Ilki bilen-ä:

Şöhrat aga,...

Dowamy »

1281 3
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Www.sondakika.com

salamm doslar . eger turkmenistan hakynda habar okamak ıslesenız /www.sondakika.com\ a gırın we ara dıyen yerıne turkmenistan yaz sana turkmenistan sozü gecyan habarlar geler. on ucun gazyede pul berıp yorman

Dowamy »

1448 0
Köneler, luser tarapyndan 12 years ago

yakynlarymy kuyseyan...

salam gadyrly talyplar! su wagt kopunizde sessiya gutaryp, paraktika baslandyr. bizin institutymyzda seyle. yone de men seyle oz oyumi kuyseyan, seyle bir oz yakynlarymy goresim gelyar... olar hatda bilenoklar nahili men olary gowy goryarin. Allha mun sukur edyarin. enem-atam bar, jiglerim sag aman gezip yorler. yone ayrylyk meni ejizleyar. ka yary...

Dowamy »

1299 13
Köneler, Moonflower tarapyndan 12 years ago

MASLAHATLY BICHILEN DON GYSGA BOLMAZ.

SALAM HORMATLY DEN DUSHLAR!!!MEN SIZIN BILEN MASLAHATLASHMAK UCHIN,GEPIN GYSGASY SIZDEN MASLAHAT ALMAK NIYETI BILEN SHU MOWZUGY ACHMAGY MAKUL BILDIM.MEN INSTUT GUTARDYM SON WAGT GECIRMAN WATAN BORJUMY BERJAY ETDIM,ONNON 6 AY OTROBOTKA YAGNY DIPLOMYNY ALMAK TEJRIBELIK GECHTIM.6 AY OTROBOTKA DOLUP DOLMANKA ANGLIYA DOWLETINE VIZASYNA DOKUMENT TABSHY...

Dowamy »

1019 0
Köneler, SerdarLondon tarapyndan 12 years ago

gymmadam dal ekenow

TÜRKSAT 3A, 200 milyon dolara mal oldu.
Turkmenler ucin gymmadam dal ekeni 1-2 sany gurlusyk goybolsun etseler sol bolya.. name ucin oz emeli hemramiz yokka
bolan bolsa ulybir onegidisliga bordy da

Dowamy »

1459 15
Köneler, agza tarapyndan 12 years ago

Hayran

salam talyplar. Gowymy yagdaylarynynyz sag-aman ekzamenlerinizi tapsyryanyzmy.menden yagday sorasanyz yagdaylarym gowy ekzamenlerimem 4-5lik bahalar b/n tabsyryan welin.yone bu gunki ekzamenim olar yaly bolmady.Su wagt derdimi size aydasym gelya.Su gun bize fizikadan ekzamen boldy.biz sekiz sany turkmen bolup okayas.bizin hemmamize 1wariant berdi.I...

Dowamy »

1603 30
Köneler, MUKALTIN tarapyndan 12 years ago

kerim gurbannnepesov

salam hormatly agzalar? sizden uly hayishim: mana kerim aganyn goshgularini internetde nirden tapyp bolarka? ''ylayta-da menin yigit vagtym senin gyz vagtyn'' goshgusyny tapyp berseniz hoshal bolardim.

myatashka@mail.ru ugradayin

Dowamy »

2203 9
Köneler, myatashka tarapyndan 12 years ago

KİM ejiz !

kim ejiz??

kerim aga bir goşgusynda "kynçylyk yok dünyede, ejizlik bar dünyade diyyar"

şo yerdaki ejizlik hakykatdanam herbir adamyn duçar bolyan zadymy yada özünü yetişdirmanligin,yzagalaklygyn,yaltaçylygyn sebaplimi bolyar.yagny ejizlik alla tarapyn adamzada berilen bir zatmy yada başga zadyn netijesi.Mysal üçin me...

Dowamy »

1335 10
Köneler, d_oguz tarapyndan 12 years ago

Mozilla Firefox 3 çykdy. Download Day

Bu gün Mozilla Firefox 3 browseri çykdy. Dünyanin 24 sagatda in köp download edilen programmasy rekordyny edip Guinnese girjek bolyalar. Gelin sizem kömek edin. FF is the best :)

Dowamy »

2332 20
Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago