SEN KIM?

Salam oglanlar,gyzlar we şuňa meňzeşler.
Geliň şu blokda özümizi tanadalyň,herkim özi barada gürrüň bersin,gyzyklyja zatlar maglumatlar..aý garaz islän zadyny ýöne özi barada bolsa bolyar.Esasanam daking...

Dowamy »

1535 13
Köneler, <<HOJA>> tarapyndan 11 years ago

Bond barada

Salam agzalar shu blogda bond agzamyza nahili seretyanizi barada yazyn her haysynyz bir zat diydiniz sen kombat sen komendat garaz diydiniz yone ol dal ekeni
emma ol shonda-da sizlere hich hili agyr soz aytmady
siz ony name sozi uchin menzetyaniz da-da sizlere hich hili agyr soz aytmady
siz ony name sozi uchin menzetyaniz

Dowamy »

4887 155
Köneler, kaya tm tarapyndan 11 years ago

Aç talyp

saytyn ady talyplar nokat com emma bu yerde
talyplaryn açlygy barada mowzuk yok ...
menin aytjak bolyan zadym makaron. kartoşka, yumurtga, lyashka şulardan başga talybyn güyji yetjek naharlar bişirip bilyan bolsanyz şonun nahili bişirilyandigini şu yerde biz bn paylaşsanyz diyyan

Dowamy »

2274 54
Köneler, coolguy tarapyndan 11 years ago

Haysi yerden yazyan

salam oglanlar gyzlar.hemmanizin janynyz sag isleriniz, okuwlarynyz gowujadyr ensallah.
men size taze pikir bilen yuzlenyan. belki biri birinizi kopiniz onden bari tanayarsinizdir. yone men kimin haysy yurtdan yazyanyny bilemok. meselem men turkiyede okyan we so taydan yazyan. eger mumkin bolsa hemmeler nireden yazyanyny su bloga yazyp biler...

Dowamy »

1462 30
Köneler, mekkash tarapyndan 11 years ago

tmaydym.com

ey halayyk tmaydym.com yapyldymay gırıpbılman bızar boldymey ındı aydymı nırden ındırmelı. bılen bar bolsa adres bersınle.

Dowamy »

3188 14
Köneler, luser tarapyndan 11 years ago

Adminden haysh

chatdenem beter edipsiniz ouuu barsini(Chata menzesh mowzugy)
akgy talyplar agzalaryna bir zynyshmak uchn sohbetdeshlik achyp beray ou
gayratjagaz sdelay da
bolmasa ishini gorupdurler bu mowzugyn hehe

5x

Dowamy »

1613 13
Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 11 years ago

Türkmenistanda 14 Yanwarda saylaw bar yöne saylawçylary tanamyzok?

Hormatly Talyplar!
Türkmenistanda şu yylyn 14 yanwarynda deputat saylawlary bar.
yagny Türkmenistan Döwletini ynanjagymyz 125 adam deputatlyga saylanyar!
Saylawa 3 hepde töweregi wagt galanam bolsa,name üçindir biz olary tanamyzok!
Türkmen Groups'da yazylyşyna göra saylawçylar hakynda saylaw güni habardar bolup bilyamişi...

Dowamy »

2152 29
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Muny bilen in akylly

salam hemme.men soragyma jogap berin ok. sorag syyasat biliminin atasy kim bolupdyr. muny bilen akylly adam diymekdir yagny talyplar com da in akylly adam.

Dowamy »

1291 9
Köneler, Atax tarapyndan 11 years ago

Rapidshare

Aý şol rapidshare-den nädip aýdym skaçat edip bolarkaneý? registrasiýa-da etdirip bilmedim.

Dowamy »

1305 6
Köneler, 6207 tarapyndan 11 years ago

Annushdan taze aydym!

Salam! Tazelikde Annushyn taze aydymyny Abatdan ugratdylar. Aydym erbet dal sizenem gownunize yarar diyip pikir etyan.
Hemem rapitden (kimde rapid premium yok bolsa) birnace fileleri bir wagtyn icinde indirmane mumkuncilik beryan soft.
http://rapidshare.com/files/166819743/annu_r.mp3
http://rapidshare.com/files/167485126/Make_...

Dowamy »

1322 2
Köneler, Muli tarapyndan 11 years ago

Turkmen dili durushda dondi

Hawa bizin ne gozel turkmen dilimiz birhili gun geldigiche bulashyp baryar.beyik Azadynyn ,Magtymgulynyn, Mollanepesin, Seydinin ,Zelilinin, Keminanin sozlan shirin dilleri sonky dowurlerde nahili yagdaylara dushdi.Bizin sozlerimizin arasynda ulanylyan, bashga dillerden giren agramsyz sozleri arassalamak bashardarmyka?Mysal wsyorawno-woobshe-mojet...

Dowamy »

3623 38
Köneler, saylanan tarapyndan 11 years ago

Boljagy boldy

ýigitler gyz doganlar umaman hemmeler ...
ata babalarymyzyň kimiň hakdygyny wagt görkezer diýişleri ýaly biziň dostlarymyz we duşmanlarymyz öz özlerini görkezip ugradylar...türkmeniň türkmenden başga ne dosty bar nede dogany. geliň öz özümiz hakda otyryp 5 minut 10 minut 15min ... otyryp oýlanalyň biz öz watanymyz üçin näme etsek watana ile...

Dowamy »

1041 7
Köneler, adymhokmandal tarapyndan 11 years ago

Magtmguly atamyz

TÜRKMENIŇJeýhun bilen bahry-Hazar arasy,

Çöl üstünden öser ýeli türkmeniň;

Gül-gunçasy – gara gözüm garasy,

Gara dagdan iner sili türkmeniň.Hak sylamyş bardyr onuň saýasy,
Çyrpynşar çölünde neri, maýasy,

Reňbe-reň gü...

Dowamy »

1019 0
Köneler, bayram kadr tarapyndan 11 years ago

kömek edip goýberiň...

priwet, men bu ýerde täze. wadja-da registrasiýa edildim ýöne çe-to sms gidenak. näme üçin beýdeka? ýa-da balansyňda hökman pul bolmalymy? podskajite poj. kto seýças online.

Dowamy »

918 3
Köneler, 6207 tarapyndan 11 years ago

Dogry zat goze yakmaz!!!!!!!!

Oglanlar we gyzlar gelin oz basymyza taze bir adres acyp bolyan bolsa oz basymyza acalynla!Bu tayda acyk gepler edip bolanok!Bu tayda dine adminlerin isleyan zatlary durmaly myşyn a islemeyanleri bolsa bozyarlar!Men sabah gazetindaki zatlar barada dusunjami yazamda ony satyn alan Ahmet Calik barada 1-2 soz aydaydym welin dogry soz goze yakmaz diyli...

Dowamy »

2167 41
Köneler, SerJon tarapyndan 11 years ago

Londonda okayan talyplardan maslahat

Hormatly talyplar. hemmaniza salam.
Men Lodondan bir firmadan maşyn satyn aljak bolyan. Yöne o firma 50% puluny öninça göyber diyyarler. Men o kompaniyany entek tanamok. bu kompaniya barmy? Bar bolsa seyozny firmamy? Olara ynanyp önünden pul göyberip bolarmy?.....
Yöne olar mana satyş kontraktlaryny iberdiler.
Firmany adresi:...

Dowamy »

1273 0
Köneler, hurmit tarapyndan 11 years ago

Sinan Akgündüz suda berilmeli!

Shu Sinan Akgündüz suda berilmeli men pikrimçe.

Proseduralary bilyaniz barmy?

Dowamy »

2250 26
Köneler, Annamyrat tarapyndan 11 years ago

Merdan gurbanow barada

yany youtube-da merdan gurbanow hakda şu wideony gördüm. hakyky matçda nahili bilemok, topy gowy kontrol edyan ekeni. talant bar yöne ideg barmy bilemok sebabi arwana diyip bir klubda oynayan ekeni. men arwana klubyny hiç eşitmandim.

merdan gurbanowyn başga wideolary barmyka? esasan hem hakyky oyunlardaky wideolary. haysy pozisiyad...

Dowamy »

1299 3
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Türkmen Talyplary Birligi

Hormatly Talyplar!
Yany yakynda bolan bolgysyz habardan sonra Türkmen talyplarynyn öz ahlagy,namysy,erkinligi üçin hiç zatdan gaytmajakdygyny hemma malim etdi.
Bütin Türkiye Sinan Karayüzün işden çykyşy hakyndaky habarlary bilen bir iki günden bari yatyp turyar.
Diymek Talyplar taze Türkmen nesli birleşse güyç döredip biljek ek...

Dowamy »

2073 4
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Internet

bu gun menin sapaklarym yokdy.name etjegimi bilman internete girdim. bir azrak program felan indirdim. azirak da gozleg bilen mesgullandym. gepin tummek yeri islerim gutardy. indi int'de wagt gecirjek taze oglan gyzlar bilen tanyshjak bolyan. ine su sebapli bir gunligine ya da dowam edip bilersiniz bir blog acaydim.

Dowamy »

1505 19
Köneler, mekkash tarapyndan 11 years ago