19.03.2011 tebigy apatlar barada

Salam hormatly dostlar-doganlar! Hany arañyzda ökde astranomikler, ökde habarçylar bar bolsa bütindünýä metbugat habar beriş serişdeleriniñ beleýişleri ýaly 2011-nji ýylyñ 19-njy martynda boljak tebigy apatlary barasynda öz bellikleriñizi, maglumatlaryñyzy we düşündirişleriñizi netijeli görnüşde ýazmagyñyzy haýyşt edýärin! Ýöne boş gürrüñler däl-de...

Dowamy »

2056 24
Köneler, 9 years ago


Serkanyn kakasy yetiseweri

Kakasy geleweri serkanjana hay kus diyeweri, sona zat diymesena menem etjek sola

Dowamy »

658 0
Köneler, 9 years ago


Ody ozune bas, otmese ejene, yenede otmese keseka

Ozune yakmajak zady, hic kime rowa gormegin serkan, balam. Men sana gowy terbiye berdima guzym. Sen gaty erbet bolup yetisipin hemme kisidede bar ortasynda sallanyan zat. Gotuni gys serkanjam. Uzyn bolsada aylap gotune dyk balajygym. Beydip masgara bolup yormede

Dowamy »

890 4
Köneler, 9 years ago