Ykdysadyyet Name?(1-nji bölüm)

Her gün gazet,jurnal ya-da habar gepleşiklerinde(watan,we m.m.)bu söz(ykdysadyyet) gulagymyza ilyar. Eysem "ykdysadyyet" name? Bir zada ykdsysady garaysy beryan zat name?

Yewropada 18-nji asyrda agyr senagatyn peyda bolmagy bilen(ayratyn hem Angliyada) dünyade öran uly özgerişler emele geldi.

18-nji asyra çenli adam s...

Dowamy »

4027 1
Köneler, 12 years ago


Türkiyede Yokary Okuw Jayyny Nadip Wagtyna Gutaryp Bolar - Tejribelerim

Salam Talyplar!*
Men Türkiye Stambulda \"Yıldız Tehniki Unv.\" nin Ykdysadyet Bölümünde 4-nji kurs talyp. Yany yakynda meni Bölümün Başlygyna Asistent edip bellediler. Yöne hali 2 yyl mundan ozal sapaklarym öran erbetdi. Men sizin bilen sonky iki yylda edinen tejribelerimi paylaşasym gelyar.

1. Birinji egzamende(vize)** erbet...

Dowamy »

2848 17
Köneler, 13 years ago