TmLyrics Rap Sözleri Basleşigi!!!

Salam Hormatly Myhmanlar we Agzalar...!!!!

Şu yerde TmLyrics Basleşik yglan edyar! Aranyzda gowja rap sözleri düzüp biljek agza yada myhman bar bolsa, TmLyrics - 2011 Yaryşy geçiriljekdir! Sözlering aglabasy türkmen dilinde bolmagy saylanmagyng baş şerti bolmak bilen, beyleki dillerden hem sözler, nakyllar, sitatalar we ş.m. alynyp...

Dowamy »

986 4
Köneler, 9 years ago


Www.photomirs.h18.ru

sizin dykgatynyza taze acylan saytymyz www.photomirs.h18.ru 'y hodurleyaris bu tayda siz oz suratlarynyzy ansat usulda moy mir'inize goyup bilersiniz. Basgada butayda islan suratlarynyzy alyp bilersiniz bizde eyyam 2000'e golay agzamyz oz islerini sutayda etya sizem howlugyn !!!

Dowamy »

834 1
Köneler, 9 years ago