Name uchinka?!

Salam dostlar!!! Men sizden bir zat sorajak, name uchin adamlar oz kemchiligini gormeýarka?! Name uchin mydama ozunden gowni hoshka?! Name uchin kabir adamlar ozunǐ, ozuniň mashgalasyny wasp edip gutarmaýarka?! Bilemok, ýone biziň islendigimiz hem shonuň ýaly bolýandyrys, hatda menem!!! Ýone million adamyň ichinde 1-3 sanysy sheýle dal, muňa hem ga...

Dowamy »

734 6
Köneler, 10 years ago


Bilýaniňiz bar bolsa jogaplaýyň!!!

Salam dostlar! Tutush bir taryhy dowruň wakalaryny oz ichine alýan birnache kitapdan ybarat romana name diýilýar? Bilýaniňiz bar bolsa jogaplaýyň!!!

Dowamy »

706 6
Köneler, 10 years ago


Gayrat edeliň!!!

Salam dostlar!!! Men kop ýazgyny okaýan weli, sheýle hapa sozler bn biri birimizi kemsidilip, sogulip ýazylanlar bar, bu nama gerek?! Sho hapa sogýan adamlara kim bolsa bolsun bizem olara gaýtargy berjek bolup dilimizi hapalanymyza degenok, geliň olar ýalylara jogap bermáliň!!! It uýrer kerwen gecher diýeliň, o dunýade hemmamizden hem hasap soralý...

Dowamy »

1098 21
Köneler, 10 years ago


Eyjejik zat?!

Dunyade umuman adamzat durmushynda in eyjejik zat nameka?! Bu chagamyka?! Sizin pikirleriniz...

Dowamy »

1070 25
Köneler, 10 years ago


Halayan setirlerimizi bellaliň!

Sen asylly adam, sen akyldar adam,
Deňsiz-taýsyz adam, il uchin doglan,
Seret bary ýogy iki setirde
Sen hakda sǒzledim dǒrt sany ýalan!!!

Dowamy »

1015 12
Köneler, 10 years ago