Joralyk hakda

Salam gadyrly agzalar!

Sonky goren filmlarymdan "Gelinliklerin urshy" diyen filmi oran haladym, shol film meni pikire batyrdy... gyzlaryn arasynda hakyky dostluk bolyarmyka? bolsa-da na derejede berk bolyarka? ya-da shol filmdaky yaly sahel pasgelchilik chyksa biri-birine donuklik etmekdenem gaytmazlarmyka? Siz name pikir edyaniz jor...

Dowamy »

867 11
Köneler, 10 years ago


Belgiya guyzi...

Universitetiň gapysyndan çykyp bu ajaýyp, ýakymly howadan dem aldym! Howa özüne maýyl edip gapdalyndaky gür tokaýlyga bakdyrdy. Ol ajaýyp görnüşi synlanymda, saçlaryňy näziklik bilen sypalap geçýän yumşak ýeljagazy duýanyňda güýz diýilýän paslyn nähili gudratdygyna ýene bir gezek göz ýetirdim...
Hana..towşanjyklar ylgap geçdi, elimi sumkama...

Dowamy »

2180 204
Köneler, 10 years ago