In peydaly tema

Hormatly agzalar bu saytda dine söygi yada durmushy meseleler bar,biz bulardan dasha cykalyñda maslahat alshalyñ we hackerlerin syrlaryny öwreneliñ,ilkibashda mail.ru hyzmatyndan bashlalyñ,
1.Nädip loginiñ parolyny döwüp bolya?
2.Nädip eyesine bildirmän paroly bilip bolya?
Bu soraglaryn jogabyny bilyan bolsanyz yazaýyñ bu häzir...

Dowamy »

923 7
Köneler, 9 years ago


Bir agzany gozleyan

Salam Hormatly we mähriban Agzalar men "bibisara" lakamly gyzy gözleyan,Bibisara eger bar bolsan mana yazayda Garashyan,bu tema kömek etjeklere hem shu wagtdan köp sag bolun,Garashyan?

Dowamy »

835 8
Köneler, 9 years ago


Yashamagyn maksady.

Hormatly agzalar bizi iñ gyzyklandyryan sorag biz bu dunyade name maksat bilen yashayas,munuñ dini dusûndirishleri bar,emma ylymda bu nahili düsindirip bolarka?

Dowamy »

817 8
Köneler, 10 years ago


Turkmenistan

Salam hormatly agzalar,men sizden bilyan bolsanyz,Turkmenistanyn kabinet ministrlerinin we Pudaklayyn edaralarynyn ministrlerinin adyny aytmagyñyzy hayyst edyän,her bir adam öz ministirlerini tanamak isleyär

Dowamy »

699 3
Köneler, 10 years ago


Wanga mama

Men yakynda Wanga mama atly bolgar öñdengörijisinin aydan zatlarny okadym,sizin pikirinizce gelejekde Onuñ aydanlary bolarmyka???

Dowamy »

1867 21
Köneler, 10 years ago


Turkmen oba hojalyk uniwersiteti

Turkmen oba hojalyk uniwersitetinin Turkmenistan dowletimizin oba hojalyk toplumyny osdirmekdäki orny,siz hem TOHU hakyndaky pikirlerinizi yazaýyñ

Dowamy »

3712 46
Köneler, 10 years ago