H A L L B O Y uzak yasa !!!

Salam mahriban agzalar !!!
Su gun H A L L B O Y agzamyzyn doglan guni hallboy uzak yasa janyn sag, gorjegin gowy, beladan, beterden , gybatdan, serden goruplerden, ahli yaman zatlardan goramagyny bagytdan payly elmydama yuzun gulup durmagyny, gozundenem dine begenc goz yaslarnyn bolmagyny beyik alladan dileyan
Allajan ahli eden arzuwl...

Dowamy »

1637 21
Köneler, 10 years ago


Mts yapylya

Salam mahriban agazalar ! Mts yapylya diyaler estdinizmi ?sertnamasy dolupdyr diydiler dekabryn 1_den yapylyamys su wagt hic yerde nomerem berenoklar

Dowamy »

1608 32
Köneler, 10 years ago


Hemmamiz ucin beyik Alladan in yagsy dilegler.

Alemlerin rebbi Allaha sukurler bolsun pyhambermiz hezreti muhammep aleyhessalama ona uyyanlara we onun sahawalaryna salawat we salam bolsun ey allahym garsysynda durup bilmejek kyncylyklarmyzdan, dunya we ahyryet islermizde darlykdan, lapymyzy kec etjek manlay yazygmyzdan, dusmanlary begendirjek azaplardan gora ! Ey allahym gunalermizi bagysla, bi...

Dowamy »

2980 66
Köneler, 10 years ago


Gurbannazar Ezizow "Gormeksiz gyz"

Ine baryan umydyna butrap
egnin horlugyna utanyp cala
uzakda arkestir josup titrap
tans edyar owadan gyzlary b.n

hor ellerini cykaranok yeninden
olar birden yere yetayjek yaly
gecip baryan yigitlerin deninden
gulaga yakymsyz bir saz mysaly

unydyp bilman gormeksizje doglanyn

Dowamy »

3815 56
Köneler, 10 years ago


Tmcell amatlymy mts

Salam agzalar sizin pikirinizce halka tmcell amatlymy ya mts!!!
Onsonam 3g nomer ulanyanyzmy we isleysi calytmy eger ulanyan bolsanyz yazayyn
menem 3g ulanayjak welin stansiyasy gelip yetisenok

Dowamy »

1971 54
Köneler, 10 years ago