Vinni puh haysy yurtda nahili at ulanya

anglya- ser vinsent puuh
armeniya- vinik puhanyan
azerbayjan- vinbala puhlu
belgiya- vinnil de puhilde
brazilya- luis nazario sousa lima fransisko vinniuh puhinya de la santa maria
germaniya- her vilgelm fon puhen
gollandiya- vinsent van puhkelen
gruziya- vinaçar puhaşvili
i̇srayil- vi...

Dowamy »

832 7
Köneler, 8 years ago


Turkmen keyboard

1. Arhiwiň içindäkileri bir ýerik çykaryň we
Setup.exe-ni açyň.


2. Awtomatiki özi gurnar we dilleriň içine
Bulgarian-y goşar(eger goşmadyk ýagdaýynda
aşakdaky görkezilen suratdaky ýaly etseňiz
bolýar)


3. Bulgariana geçirip ýazybermeli indi


Pozulyşy:...

Dowamy »

1072 5
Köneler, 8 years ago


Fm 2012

dostlar aranyzda Football Manager 2012 b'len gyzyklanyanynyz barmy

Dowamy »

656 0
Köneler, 8 years ago


Windows 7 dilini uytgetmek

windows 7 dilini su suratlara seredip uytgedip bilersnz.Dowamy »

911 5
Köneler, 8 years ago


IDM 6.07+patch

Bu yazgymda bolsa IDM programmasynyn sonky wersiyalaryndan bolan IDM 6.07-ni yazjak Skacat etmak ucin
IDM 6.07+patch Programmany su yerden skacat edip alyn sonra internedi ocurun, indi bolsa RAR fayly acyp progy ustanowka edin sonra RAR faylyn icindaki patch.exe acyp IDMni patchlaň. Eger yazanlarym dusnuksiz bolsa, sorap bilersiniz

Dowamy »

896 3
Köneler, 8 years ago


Idm 5.11 serial

harkov diýilýän agzamyz idm (internet download manager) hakynda sorapdy, şoňa kömek bilýänjämi ýazaýyn.
1. Ilki bilen idm programmany açýarys. We ýokardaky penjeräni açýarys. MOHUM!!! SU ZATLARY YAZYAN WAGTYNYZ INTERNEDI OCURMEGI YATDAN CYKARMAN Suratdaky görüşümiz ýaly adyňy, familýaňy, mail adresiňi ýazýaň. Serial nomer ýerinede
...

Dowamy »

978 3
Köneler, 8 years ago


Barselona

goryan welin bu yerde dine real madridliler bar oytyan barsalonanyn jankoyerlerini bilip bolarmyka?

Dowamy »

877 15
Köneler, 9 years ago


Mobil wersiya

Su blogun mobil wersiyasyny yasasanyz gaty gowy bolardy, islan adam islendik yerde islendik wagt girer ýaly,

Dowamy »

747 5
Köneler, 9 years ago


Dogrymy

feed://www.mobypicture.com/rss/mathys/user.rss

Dowamy »

1185 11
Köneler, 9 years ago


Ben Laden öldümi?


shu surata seredin nä derece ynanadyryjylygny yazyn. Benladeni öñem öldürdiler diýip köp eshitdik. Bu gezegem öldürip denize atypdyrlar. Eger çyndanam Amerkanlar tapyp öldüren bolsalardy, uly ile göz bolsun diýip jesedini her hili görkezerlerde, onuñ bolsa shundan bashga, shuña meñzesh 2-3 suraty bar. Goshmaa: Amerkanlar Ben Ladeni tutmak ü...

Dowamy »

951 3
Köneler, 9 years ago


ADMİNJAN

EEY ADMİN JAN SHU YERE YAZYLAN BAR ZADY TUTUP YÖRME. TURKMENİSTAN HAKYNDA KELLELERNE NAME GELSE YAZYP YÖRMESİNLER. GAYRAT GEPE DÜŞÜNYAN ADAMSYNLAY BAŞYNA BİR BELA GELMANKA YAZYLYAN ZATLARY KONTROLYNA AL

Dowamy »

786 3
Köneler, 9 years ago


Bir topbak akmak

Bir topbak akmak

Dowamy »

1240 15
Köneler, 9 years ago


Gayrat edin

hazir sögün sem barynyz mana üyşüp sögersiniz! şeyle dalmi?
------------------------------------
cemen
aynash
tihiy
Camry
ozik
desant
yslam
menbet
dishagry
zumerchi
ADALATLY
serkan45
lOVELY
AHAL
------------------------------
bar...

Dowamy »

1109 12
Köneler, 9 years ago


Opera, mini

Salam millet! Yolotenli OPERA MINI diyende yadyma dusdi. Kopuniz bilyan siniz yone menem aydayin. Su asakdaky adresde operamininin TÜRKMENÇE görnüsi bar, hemem orginal. Operanyn öz önümi. Adress: Http://m.opera.com/mini.jad?act=dl&tag=mini5&cert=all®ion=tk&rnd=2551865220

Dowamy »

859 4
Köneler, 10 years ago


Salam

hemmelere salam sag aman gezip yormisiniz

Dowamy »

752 4
Köneler, 10 years ago


Ogra name boldy

way ana yatdan chykdy shol gyzy turma akitdiler sonam doganlary getirip. ony gowy urupdyrlar. shondada pula name bolany belli dal. gyz pahyr ona 2 gezek we yenede ozuni asjak bolyar.

Dowamy »

798 1
Köneler, 10 years ago


Ogry hakda ginishleyin

wah brown agam menem shony pikir etyande bolmasa o gyz shoncha puly nira akitsin birine GALYN yignashyan bolmaga chemeli(eger yalan bolmasa shol JEREn atly gyzyn soygulisi wayyenni ins.a 7000 dol. tabshyrdy milisyeler shol oglanam sorushturdi)

Dowamy »

824 1
Köneler, 10 years ago


Adam pahyr olmese...

salam ladies en gentlemen men bu yerde taze% size ichimi dokmane geldim. Adam pahyr olmese herzat goryar. Obadan bir 18 yashly bir gyz oyunden 7mln manat ogurlapdyr. puly name edenem belli dal?

Dowamy »

1047 9
Köneler, 10 years ago