Turkmenistan - Azerbeyjan howa yollar ulgamy achylypdyr

Salam hormatly talyplar!!!
Turkmenistan-Azerbeyjan howayollar aragatnashygy achylypdyr diyip eshitdim. Shol barada habar eshiden bolsangyz, maglumat bermeginizi hayysh edyarin!!
Sagbolung!!!!!

Dowamy »

1444 7
Köneler, 12 years ago


Biziñ Günämiz

Gadyrly Talyplar! Gurbannazar Ezizowyň şu goşgysyny siziň bilen paýlaşmagy makul bildim.Belkide göwnüňizden turar.

Durmuşda köpleriñ göwnüne degdim,
Köpler bolsa, meñ göwnüme degdiler.
İl içinde çekdim ýekelik derdin,
Ỳekelik derdini çekenler biler.

Köp zatlary görman duşundan ötdüm,
Köpüsin...

Dowamy »

2003 13
Köneler, 12 years ago


Iki gyzy söymek

Salam Gadyrdanlar!
Belki menin sorajak soragym öň hem soralan bolmagy gaty mümkin. Yöne men gabat gelmansoň soraýyn diýdim.
Adam, durmuşda iki adamy deň derejede öz söýgilisi saýyp bilermi??? Bir oglan iki gyzy söýüp bilermi??

Bagyşlaň, belki sorag size ýaraman biler.Onda-da jogaplasanyz gaty minnetdar bolardym.

Dowamy »

4538 112
Köneler, 12 years ago