MASLAHAT BERIN DOSTLAR

men 86yyl bir gyzy gowy gordum dushinjeli gow yerin gyzy okap yor dushbije oz diyenlirajik yone umuman aydaynda men oz shertlerim kanagatlandyryar men ozumem 91 oglany aramyzda soygu bolarmy yada bolup bilmez kim nahili pikir edyar>?

Dowamy »

1396 35
Köneler, 9 years ago


TALYPLAR Comynda owrlishik etmeli

men eyyam 2 yyl bari men sho bir sahypa sho bir zat Talyplar.com Admininden haysh eger okayan bolsa, Talyplar.comy utgeshme girizmek barada, siz nahili pikir edyaniz?

Dowamy »

1243 18
Köneler, 9 years ago


Bowrekden chishlik

Gerekli Onimler: 12 sany ownuk malyn bowregi, 3 pomidor, 3 gok burch ya-da bolgar burchy, rediska we islege gora gok ot, duz we burch.

Bowregi den ika bolup, sowuk suda yumaly. duz we burch sepip garmaly-da alyshyancha 1 sagat goymaly. Pomidor bilen burchy hem ika bolup tayyarlamaly. Sonura chishlik bishiriljek sime duzmeli. Her bowr...

Dowamy »

1495 18
Köneler, 11 years ago


Sen bolmasaň özge gyzda mähir ýok

Pikir ediň eger siziň söýgiňiz hakykatdan başga birine barsa zorluk bilen şonda siz näme ederdiňiz?
diýeli 3 günden toýy şujagaz güniň içinde siz näme ederdiňiz?

Dowamy »

1300 9
Köneler, 12 years ago


Söýýgi oýlanmalar

salam Daşar ýurtda okap ýören talyp doslar men şu mawzukda öz söýgiňiz hakda bolup geçen wakar barada we öziňiziň daşary ýurtda okap, söýýgiňizi nähili küseýärsiňiz we söýgi pikrlerňiz bar bolsa ýazmagyňyzy haýş edýän.

Dowamy »

1543 5
Köneler, 12 years ago