Bagtly

hey dostlarye menin bf gelşdi seyle bagtlylllllyyyyyyyyyyyyyyy men super feelingz inb me...

Dowamy »

1039 8
Köneler, 11 years ago


Turkmenistancigim

turkem nistan ay janam turkmenistanymey janam mey goresim geldi eger hemme kemcilikleri bn almany razy men ah menin altyndan tmjanymey
, yone deglijek umyat etyan ylayjan hemme zat onat bolar

Dowamy »

1460 34
Köneler, 11 years ago


Talyplar.coma respect

wooow friends sometimes mena ozumi yalnyz duyyan name uchin bilemok seyle bir duydylam bolye edil bu dunyada hickimim yok yaly sol wagtam talyplara giryan ozumi yenil duyyan edil bu tyada men ahli yakyn adamlarym bar yaly name uchin bilemok ey dostlar mena sizi oran gaty oran soyyaney

Dowamy »

950 1
Köneler, 11 years ago


dönmelerde adamdyr!!!

bu mowzuk aslinda hemme donmelerden nefret edyanler icin?

size name tedi olar?olar seyle bir nazikje onatja yone adamlar olardan nefret edyaler her kimin oz yashayshy bar ol donme gyz ucin in onat dostdyrlar olar cunki gyzlara seredeninde olar sen soygiline goz gysdyrmayalar yada olar modada has gowy dushunyaler gyzlara seredende men...

Dowamy »

1263 18
Köneler, 11 years ago


ony soyyan gaty soyyan

salam gadyrly dostlar men bugun oz love hakda yatsm bolarmy_?
* men soygim... 6 klasdan bari sooyadim her bir arzuwym o hakdady umdym bardy ol bilen boljagyma inanyadym...
ine o gunem gelip yetdi doglan gunum partyde jogabymy aytdym seyle bir begenyadim....
hemme zat onatdy yone 2 ay sonra onun onki soygilisi bilen hali yor...

Dowamy »

1701 43
Köneler, 11 years ago


Eger eger öliberdim

salam aleykum gadyrdanlar bir zat bu ilk ponce oglanlar icin eger islemedik adamyn sen bilen tanyshmak islese name etmeli nadip gownune degmen islemedigini aydyp bolye?
nadip mesele size aytsan sizden dynyp bolye ley?
dali boldum eger eger bir yerde okayanlygyma pushman etyen o diyip bashaga gruppa gechdim yok olam yzymda onler extra...

Dowamy »

1117 8
Köneler, 11 years ago


Name etyan dost?

kim name etya shumat?

Dowamy »

1399 23
Köneler, 11 years ago


urush name?

bu dunyade bolup gechyan zatlar hakda oylandynyz my?
urushlar hudya shukur jan turkmenistanjygym urush yok yone dasharda bolup gechyan ursuhlar adamllar soyginin namedigini yatdan cikaryp baryalar name uchin?

Dowamy »

1343 28
Köneler, 11 years ago