Kytap yslegy : Gadym Türkmen Edebyyaty

Esselamun Aleykum Talyplar.com agzalary.
men irden bäry byr kytabyn izynda.bu kytabyň ady gadym Turkmen Edebyyaty. bu kytap 1991 yylynda Ashgabatda çap edylypdyr. onyň yazaryda uly edebyyatçymyz Rejebov. şu kytabda gadym Türkmen yazgytlarynyň (orkhon) terjimesi geçypdyr. bu kytab maňa beter gerekli .araňyzda bu kytaba eye bolan ya da ony aly...

Dowamy »

840 12
Köneler, 7 years ago


Dossym taryhy surat çekyb goysana..

salam eziz agzalar.
Bu görýän suratynyzy shu gün bykär wagtym elyme galam alyp çekdym.syz hokmän KÜLTEGINI yagny gadym Göktürük $azadasyny tanaýandyrsyñyz.ol eden söwe$lerinde özyne mahsus atlarini ulanyarmi$. Olarn adlari Orhon yazgytlarinda aydylyp geçypdyr. Men o taryhy wakadan ylham alyp shu ati çekdym. Onyñ adi bolsa AZMAN. Azman külte...

Dowamy »

1496 15
Köneler, 9 years ago


Näme üchin TmT programlari eyranda yaynlanmayar


türkmnstan gurulshundan bäri TmT programlari eyranin gülstan welayatinda yaýinlanyardi. Ruhy shad bolsyn saparmyrat türkmen bashinin.azat goýipdi. Ýöne welim näche wagtdan bäri bu yagday kesyldy. Tmt programlarni mashgalalar otyryp seyrederdilar. Bizlere turkmenligi edebi taydan,tarihi yjtymagi taydan,aydym saz taydan Gowja tanydardi. yön...

Dowamy »

883 5
Köneler, 9 years ago


Eyran Türkmenlerinden salamlar

Dowamy »

1465 38
Köneler, 9 years ago


Eyran Turkmen Halysynyn Atasy USTAD NYAZJN NYAZY Dunyaden OTDY .

SALAM MEHRYBAN AGZALAR.
BYLýäRSYNYZ TüRKMENLERYNYN YASHAYAN üLKELERYNDE NAMLY WE şöHRATLY YNSANLAR AZ DäLDYR.BYZYň YASHAYAN YERYMYZDE YAGNY EYRANYN TüRKMEN SäHRA SYNDA DA BU YALY ADAMLARA GABAT GELSEN BOLYAR.OLARYN BYRYSY SHUPHESYZ USTAD NYAZJAN NYAZY EYRAN TüRKMEN HALYSYNYN ATASYDYR. GEçEN HEPDE USTAD 86 ALTY YASHYNDA OňA DüçäR BOLAN KESELY...

Dowamy »

981 5
Köneler, 10 years ago


Teke gyzy tatyana

SALAM MEHRYBAN AGZALAR.
uzak wagtdan bary TALYPLAR dan habarsyzdym.
byr soragym bar . teke gyzy tatyana barada berip biljek maglumatynyz bar bolsa meny beter begendyresynyz. o kimmish? asyl ady name? hayaty nahylly bolyp gechypdyr?turkmenin kultur tayynda we yjtymayy ugrunda name tesyrlery goyupdyr?
silaglarym bylan .
c...

Dowamy »

3031 9
Köneler, 10 years ago


GOK TURK leryn veziri tonyukukun vesiyetleri we gok turkler barada

turk halki baska bir halki ozine başlik tutsa dargar. turkler kop sewesh we maldarchylyk bilen durmushyny gechiripdirler bu zadlardan dash bolsalar dargarlar.
tangridan bashga bir güyje bashwurmak we ondan yardim islemek kati erbet zaddir.
........tonyukuk......
gok turklerin dini bir tangrini inanip ona uymakmish eddil islam d...

Dowamy »

1168 3
Köneler, 11 years ago


Hakkymdan,gechmerin

Salam ceyhun82,

bagyşla welin talyplar.comda türkçe ýazgylary aýyrmaly bolýan.
Sen gaýrat edip türkmençe ýazjak bol. Sebäbi öňem aýyrdym indem
aýyrmaly bolýar.


men oz turkmen dilimi herkimden beterde gowy goroyan .siz onu mana owretmekchi bolman.siz menim name hak bilen yazan zadlarimi pozdiniz. o...

Dowamy »

1663 17
Köneler, 11 years ago


Kerim gurban nepes

salam mahriban agzalar.
eyran turkmen sahrasinda mahtumguly dan sonra kop soyulen we shigirlary okunan shahyr belki kerim kurban nepes aga bolsin.
sizden islen zadim shu :
siz onun haysi shigryny halayaniz. tm de onun haysi goshgysi kop aydilyar we dillerde dolashyar?

Dowamy »

3515 23
Köneler, 11 years ago


Turkmen sahrada gezi

Her Yolcuğun Bir Heyecanı Vardır

Avrasya Yazarlar Birliği’nden üç kişilik heyetle İran’a, Türkmen Sahra’ya gidiyoruz. Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğunun değerli Şefi ve Birliğimizin Sanat Danışmanı İrfan Gürdal ve Avrasya Yazarlar Birliği Yayın Sorumlusu Ömer Kayır beylerle b...

Dowamy »

3192 10
Köneler, 11 years ago


mahtymgula pata

dün bir iş meselesi üçin gara göle (mahtumguly-nin mazary şo owa yakindir)gitmeli bolduk.gelyän wagtymyz işdeşler bylän şu araza ayinda mahtumguly işaniň we dädesi dowlet mämet azadyň mazarina barip bir pata bersek nahilli? didik. arkadaşlarda bolya didiler .surcumize bizi mahtymgulyň mazaryna äkitseň bir pata bersek didym.oda :WAH.... şu araza ayi...

Dowamy »

1093 4
Köneler, 11 years ago


yran turkmenlery hakynda kop sozleshers.

yenede salam. TALYPLAR.COM iň mähryban agzalary. syzyň araňyzda boldugum üçin beter begenyän .şu waght yrandaki turkmenler araza ayi bylän ayiň öndördunju gyjesy ya ramazan dyyp aydylyar we çagalar we ullaghan adamlar gyje boyu owadash larynyň oylryne baryp araza ayyny ghutlap duryalar.yranda turkmenler azynlygdyrlar.we yran hukumetynyň basgysynda,...

Dowamy »

1742 23
Köneler, 11 years ago


salam mahryban dostlar

salam mehrýban aghzalar . täze dost araňyza alamysyňyz. men yrandan adym jeyhun . ve syzlere salam aytyan . saglyk ojaghynda yşleyän.

Dowamy »

1103 4
Köneler, 11 years ago