GRAY-WOLFA ÝÜZLENME! ÄLEM-SU SAÝTY HAÇAN AÇYLARKA AGAM!

ANYK AÝDAÝYŇ!

Dowamy »

133 3
Sorag-jogap, 1 day ago


Biraz guluseliň#1

HEMME ZATDAN YADADYM.
ÝÜP ALYP BIR AGAJYŇ ÝANAYNA BARYP,
NÄME BOLSADA BOLAR INDI DIYIP,
SALLANÇAK YASAP HEZIL ETDIM!


MANA SEN BOLMASA OLERIN DIYEN SOYGULIM DUYN KOÇEDE GORSEM KOPELISIPDIR GAYTAM OLMÄN!

Dowamy »

235 4
Täzelikler, 2 days ago


MÄTÄJIM!

MEN BIR GARYP ADAMYM,
NE TAGTYM BAR,NE TÄJIM,
TUT ELIMDEN ALLAHYM,
DIŇE SAŇA MÄTÄJIM!

G.ORUNOWA!

Dowamy »

34 1
Edebiýat, 2 days ago