YOS we TURKMENLER şubesi :)

Salam Millet,
bu habar esasanam turkiyede okayanlar we okajaklar bilen baglanyshykly...
bu yylky YOS (Yabanci Ogrenci Sinavi) synagyna gatnashan turkiya dashary yurtdan gelen okuwcylaryn %65 turkmen bolanlygy sebapli geljek yyldan bashlap taze ekzamen sistemasy bashlayamysh, TOS (Turkmen Ogrenci Sinavi). bul ekzamene dine turkmenler w...

Dowamy »

1772 30
Köneler, 11 years ago


Bilet bahasy gymmatlaya

Salam dostlar, bu yazanym turkiyadakiler ucin degisli. 1-nji dekabrdan bashlap istanbuldan ashgabada biledin bahasy bir tarapyna 350 dollar boljakmys. bu biletin shu wagtky bahasy 230 dollar. bizar boldumay kosenmekden. :(

Dowamy »

1625 10
Köneler, 11 years ago


Türkmençe bilmeyan türkmen oglanlar

Salam hormatly sahypamyzyn myhmanlary we agzalary...

yazjak yazgymy yazmaga utanyanam welin yenede gynanç bilen yazmaly bolyan...

yazjak yazgym esasanam türkiyede okayanlar bilen baglanşykly...

şu gün tmaydym.com sahypasyndan türkmençe aydymlaryny dinlap otyrkam bir yazgy gördüm... "Bu aydymy indirmek uc...

Dowamy »

1804 25
Köneler, 11 years ago


TURKMENPRESS.COM

Salam agzalar. mena bizar boldum şul turkmenpress.com dan. 8-nji iyuldan bari, yagny 12 gun boyunça şol önki habar. illen habar sahypalynyn habarlary her 2 minutdan üytgeya. masgara... :)

Dowamy »

1679 5
Köneler, 12 years ago


Arsaramy yada bir milletemi???

Salam butun agzalar we butun talyplar. bir yazgy yazjak welin asla tire taypacylyk edya diyip pikir etmawerin. Magtymguly Pyragynyn bir goşgusy bar, bu goşgyny her kim bilyandir. menin sizden sorajak zadym şol goşgy "teke, yomut, goklen, yazyr, alili. gulluk etsek bir dowlete başimiz" mi yada "gulluk etsek bir ärsara brymyz" ???? haysy şularyn?? ha...

Dowamy »

5375 63
Köneler, 12 years ago


Erbet yagday

Salam agzalar. meni ýaman erbet gynandyrýan bir ýagday bar. biziň lebaply we daşoguzly gyzlarymyz. belki istanbuldaky oglanlar bilýändir. istanbul/laleli diyilýän yerde nira seretsen şol gyzlar. turkmenlerin adyny zayalap yorler. sizin pikirinizçe bulara nahili çözgüt tapyp bolarka? egerde bu yazan yazgym üçin gaty görjek lebaply yada daşoguzly ogl...

Dowamy »

7225 48
Köneler, 12 years ago


World Cup 2010

Salam oglanlar we gyzlar. dunya cempiyonaty 2010 barada bir bilyan zadynyz barmay? Turkmenistanyn milli yygyndysyn yagdayy nahili? oynap biljekmi? in sonky yagdaylar nahili? dileg edelinda hany oglanlar uyship. bizem bir dunya gorunelinda... nesip bolsa...

Dowamy »

1764 30
Köneler, 12 years ago