Bill Geýts (microsoft)

Bil Geýt­s(iňlisçe: Bill Gates)

“Micro­soft şe­re­ke­ti­ni“ esas­lan­dy­ry­jy­la­ryň, şeýle hem dün­ýä­de iň baý we jo­mart ha­ýyr - sa­ha­wat­çy­la­ryň bi­ri bo­lup dur­ýar. Bil Geýts dün­ýä­de iň tä­sir­li şahsyýetleriň bi­ri­dir. Ol komp­ýu­ter se­na­ga­ty­nyň iň bel­li brend­le­ri­niň bi­ri­niň esas­lan­dy­ry­jy­sydyr.

Dowamy »

511 8
Tehnologiýa, 4 months ago


IMO CHAT KIMIŇKI?

Imo chat kimiňki? Gündelik durmuşymyza giňden ornaşan IMO habarlaşma programmasy barada biz näme bilýäris? Aslynda kim çykarsa çykarsyn biz öz ýakynlarymyz bilen aňsat we mugt habarlaşsak bolýa diýesimiz hem gelýä. Ýöne şonda-da ylym tehnologiýanyň ösen döwründe bu zatlardan habarsyz galasymyz gelmez. Geliň onda azajygam bolsa IMO barada tanyşalyň....

Dowamy »

640 0
Tehnologiýa, 9 months ago


Duralga.Ru

Salam hormatly doganlar size tazeligimiz duralga.ru taze gornusde ishlap bashlady Turkmenistanyn birinji tanyshlyk sayty! Girin baha berin!

Dowamy »

460 0
Täzelikler, 10 months ago


Duralga.Ru

Yarys yakynda baslanya!!

Dowamy »

628 2
Edebiýat, 1 year ago


Duralga.Ru

http://duralga.ru

Dowamy »

1173 0
Tehnologiýa, 1 year ago


Duralga.Ru - Biz bir mashgala!

===>>>>

Dowamy »

658 1
Täzelikler, 1 year ago


Kerim aga - omrume pent

Şahyr şahyrlygyň çyn bolýan bolsa
Sönüp ýanyp ýene sönüp ýanyp git
Ynsanlyk ýazgydyň çuň bolýan bolsa
Gara ýere çümüp çykyp çümüp git

Hem akyl ber hem iliňden akyl al
Kitapdan däl gara ýerden nakyl al
Alan zadyň demiň bilen ýakyp al
Soň ýenede ýeriň süýdün emip git

Dag ýoluna ç...

Dowamy »

890 0
Bilim, 1 year ago


Bilýänem dälsiñ...

Milýon gezek her gün diñe sen hakda,
Oýlanýanymy bilýänem dälsiñ.
Bulaşyk pikirleñ gurbany bolup,
Gamlanýanymy bilýänem dälsiñ.

Gijeler ukusyz,düýşümde görüp,
Gündizler hyýalña gujagmy gerip.
Dilimden adyñy düşürmän diýip,
Samraýanymy bilýänem dälsiñ.

Aýap duýgymy açylan güller...

Dowamy »

849 2
Tehnologiýa, 1 year ago


Yenede biz bir adim onde Duralga.Ru gaytalanmajak turkmen sayty!

Kim agza bolmadyk bolsa cagyryan ahli hukuklar goragly sayt ahli tarapdan hyzmat edyar

Dowamy »

726 0
Tehnologiýa, 1 year ago


Gundelik bonus Duralga.Ru

Salam hormatly agzalar! Indi saýtda ýene bir täzelik mowzukda 100-150 postdan öten agzalar saýtda Iň ökde agza bolup biler we onuň maglumatlary hemme agza görüner. Goşmaça soraglary Pikirler bölüminde berip bilersiňiz.

Hormatlamak bilen, DURALGA Group

Dowamy »

588 2
Täzelikler, 1 year ago


Duralga.Ru -Biz bir ädim öñde!!

Hos geldiniz agzalar hokman aylanyn !!

Dowamy »

560 1
Täzelikler, 1 year ago


Surat ýaryşy 17.04.2019ý Duralga.Ru

Salam hormatly agzalar!
Saýtda surat ýaryşy geçirmekçi dowamlylygy 1 hepde gatnaşmak hukugy herbir agzada bardyr.

Şertleri: Gatnaşmak isleýän agza saýtda baş sahypada Suratalbom bölüminden özüne täze albom döretmeli albomyň ady “Ýaryş üçin” diýip açmaly we içine ýaryşa çykarjak suratlarny ýükläp biler 10 surata çenli, ondan kö...

Dowamy »

760 6
Tehnologiýa, 1 year ago


Surat yarysy 17.04.2019y Duralga.Ru

Doly maglumat ucin asaky salgy bn girip bilersiniz

Salgy: http://duralga.ru/forum/index.php?id=1394

Dowamy »

670 0
Täzelikler, 1 year ago


Duralga.Ru yakynda surat yarysy!

Salam hormatly agzalar duralga.ru da yakynda surat yarysy geciriljek doly maglumat okan!

https://duralga.ru

Dowamy »

642 0
Täzelikler, 1 year ago


Duralga.Ru

Siz bn Biz dine onde!

Dowamy »

746 1
Tehnologiýa, 1 year ago


Duralga.Ru

Salam hormatly saýtyñ agzalary.Saýt administrasiýasy tarapyndan saýtda Pikirlerde we Mowzukda aktiw gatnaşan agzalara Öňdebaryjylygy üçin 30 ball beriljek. Okanyňyz üçin sagboluň!
Hormatlamak bilen DURALGA Group

Dowamy »

751 2
Tehnologiýa, 1 year ago


Täzelik ähli agzalara! Duralga.Ru

Salam hormatly saýtyñ agzalary.Saýt administrasiýasy tarapyndan saýtda Pikirlerde we Mowzukda aktiw gatnaşan agzalara Öňdebaryjylygy üçin 30 ball beriljek. Okanyňyz üçin sagboluň!
Hormatlamak bilen DURALGA Group

Dowamy »

753 3
Täzelikler, 1 year ago