TURKMEN BOLMAK KYN

Turkmen bolmak kyn!!!
Gowy ish tapmak ucin
Turkmence, orsca, inglisce, turkce...
bilaymeli
Ne giden energiya biderek diller ucin gidya
Baska yurtda bolsa meselem Angliyada inlis dilini bilsen yeterlik
yene 3 dil owrenmage hajat yok onun yerine 3 ylym owrenip bolyar
baska dile sarp etjek zehinini ma...

Dowamy »

2037 28
Köneler, 10 years ago


Gutlayan

Tuesday, 1st day of Eid Al-Fitr in Kingdom, Royal Court announces

Makkah, September 29, SPA--The Royal Court issued a statement announcing that the Supreme Judicial Council said that it has been religiously proved to the Council the sighting of the crescent of Shawwal month for the year 1429H. on Monday evening and that Tuesday, S...

Dowamy »

1669 8
Köneler, 12 years ago


turkmenleri hashem birlesdirjek cozgut

ahli turkmenler familyalarin sonuna men gosulmasini gosya nirede bolsada tanap bolar
-sen hem men ganymdan. dost hormatlar
...
original borday
serdarow
deregine
serdar+men
....

Dowamy »

1179 4
Köneler, 12 years ago


pursat

hususy okuw ojaglaryny acmaga dowlet tarapyndan rugsat berildi
bu mumkuncilikden peydalanmak gerek birgiden bakalawr/magistrligi gutaran oglanlar entesip yorler gul yaly universitetde mugallym bolup biljekler
aslynda bir wakyf(paydarlar jemgyyetini) acmalymy namemi?!!!
bir zada etmeli dowleti osdurmeli....

Dowamy »

1405 1
Köneler, 12 years ago


Oykunme

bir millete oykunen/menzemek isleyan sol milletdendir...
Hazir tmde gapylar car tarapa acylyar tv,inet... usti bilen
Sol gapydy giren zat suzilip gecilmese uzagyndan netijesi gatygymmada dusaymese
Tehnalogiya, bilim...kabul edilip
dili,ahlagy....dasarda galmaly
.....
dowam etseniz

Dowamy »

1133 0
Köneler, 12 years ago


gymmadam dal ekenow

TÜRKSAT 3A, 200 milyon dolara mal oldu.
Turkmenler ucin gymmadam dal ekeni 1-2 sany gurlusyk goybolsun etseler sol bolya.. name ucin oz emeli hemramiz yokka
bolan bolsa ulybir onegidisliga bordy da

Dowamy »

1586 15
Köneler, 12 years ago


Köne sözler

köne sözler:
atja-merdiwanyn basgancaklary
....
sizden

Dowamy »

3471 6
Köneler, 12 years ago


Alternatiw baylyk

Trm-y tebigy baylygyndan basga nahili osdurip bolar?
bizin aramyzdan bill gates cykmazmy onun cig maly dine onun beynisi..
yaponiyada yalnysmayan bolsam tebigy baylyk yok emma dunyanyn 2-3 ykdysadyyeti
.......pikiri dowam etdirseniz

Dowamy »

2233 12
Köneler, 12 years ago


Dil meselesini dowam edip;

wajyp mesele!!! Hacan tmce hakyky tmce bolar hacanda ony basga diller yaly bay etsek!!! Muna doly 1000% mumkuncilik bar!!! Teklip bir sayt yasalsa Turkmen dilini osdurmek barada bu saytda her bolum bolsun ykdysadyyet, pelsepe, biologiya, nebit-gaz.... we herkim oz basy cykyan ugrundan taze
sozleri teklip etsin netijede islendik ugurda lukman...

Dowamy »

2177 11
Köneler, 12 years ago


Sejere ady diysen mohum mesele


Täjiker atlaryny üýtgedýärler.

Sowet zamanyndan we şol döwüriň kanunlaryndan daşlaşmak niýeti bilen, Täjigistanyň prezidenti öz adanyň "ow" goşulmasyny aýyrdy we adynyň Emomali Rahmon diýip tutulmagyny haýyş etdi. Mundan başga-da, Nowruz aýýyndan soň ýurtda dünýä inen hemme bäbekleriň atlary, täze kanuna görä ýazylmagy karar...

Dowamy »

1932 9
Köneler, 12 years ago


Hacan turkmen tmce gurlap baslar?

Haçan???
Hacan Windows we beyleki komp. program tmce cykarka?
Hacan elektronik enjamlarda tmce menu bolarka?
Hacan şejere adymyz tmce bolarka?
Hacan dine tmce bilip trkm-da gowy is tapyp bolarka?
Hacan gazetdaki is bildirislerinde
x we z dilleri bilmek hokmany, tmce bilsen artykmaclyk hasaplanar we şm.,...

Dowamy »

1960 18
Köneler, 12 years ago