Filosof Eflatun

Filosof Eflatundan şeýle sorapdyrlar: "Size görä adamzadyñ iñ geñ
galdyran ýagdaýy näme?"
Eflatun şeýle jogap beripdir: "Çagalygy islemezler,ulalmak üçin
howlugarlar.Soñra-da çagalygyny küýsärler. Mal-mülk üçin gije-gündiz
ylgap, saglyklaryna zyýan ýetirerler, öñki saglygyna gowuşmak üçin
ýygnan mal-mülkleri...

Dowamy »

611 2
Edebiýat, 1 year ago


Iphone

Iphonlarda wi fi dowyan programmany bilyaniniz bar bolsa yazayyn

Dowamy »

649 5
Sorag-jogap, 1 year ago


Sorog

1.Onun kenary yasyl,suwlary gyzyl,balyklary gara. Bu name?
2.Oraz 8 yashynda,agasy bolsa 38.Agasynyn yashy nace yyldan son,Orazynkydan 3 esse uly bolar?
3.Yorap baryan masynyn haysy tekeri aylanmayar?
4.Zebra ak cyzykly gara haywanmy ya-da gara cyzykly gara haywanmy?Sebabi name?
5.Adam bedeninde semremeyan iki sany agza...

Dowamy »

881 14
Sorag-jogap, 1 year ago


..........

3D suratlar

Dowamy »

687 7
Tehnologiýa, 1 year ago


Men Taze geldim

Salam Hemma

Dowamy »

598 8
Sorag-jogap, 1 year ago