Esasan ABS-nin edyan bidugunciliklerini we gizlin dokumenleri cap edyan Wikileaks ABS-nin diplomatiki kanallarynyn ozara yazgylaryny internete goyberip baslady. Shol yazgylaryn we dokumentlerin arasynda Ashgabat-dan cykan yazgylar hem bar. Entek 300 toweregi dokumenti web saytda cap eden Wikileaks-in aytmagyna gora ellerinde sheyle jemi 251,287 gizlin dokument bar. Jurnalistler Asgabatdan cykan gizlin dokumentlerde Turkmen hokumedinin, esasan hem Niyazowyn eden biduzgunciliklerine garasylyandygyny aydyarlar. Asgabatdan cykan yazgylar

Köneler, Farabi tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir