men hayran näme üçin turkmen artistlar pop aydymlarda; bütin sazlaryny özge artistlaryn sazlaryny öykenyärler eyran artistlarynyň amerika artislarynyň turkiye we baska yerler bu näme sebäbli;trkmenistanda saz uniwersiti yok mi?

Köneler, irioglan tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir