putin top_lap lakamy bilen blog yazan we hökümedin tokay yagynyna garşy alyp baryan çarelerini eleşdiren blogça jogap beripdir. sowet soyuzy yaly totalitar, "bolanok" sistemasyndan çykan adamlaryn şeyle zatlar etmegi gowy...

Köneler, Farabi tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir