"Tomus güni,düşüp yenil maşyndan, Öz yaryma garşy ugran mahalym. In bagtly kakadygym duyup men, Galdyraryn ak babegin mahmalyn. şol pursatda ezizimin gözünde, Görerin men mahribanlyk buysanjyn. Diyerin gulagyna pyşyrdap çala: "Yerine yetirdin mukaddes borjun." Sonam bagra basyp mahribanymy, Soraryn ot bolup ülje dodakdan. Diyerin:azaplan gutaran güni, Halas biz ezizim gaygy-hasratdan.

Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir