Salam Hormatly Talyplar!!! Bir aylygyna Turkmenistana gidipdim. We elbetde obada bolanym uchin internet bilen aram kan gowy bolmady:) Bir internetden sapaklarymy alamda girdim Marydan. Talyplar bilsiniz yaly kopumuzun bu yyl okuwy gutaryandyr we diplomyny alyandyr nesip bolsa. Indı onumuzde wajyp bir sorag bar?Mundan sonra name etmeli? Her kim bir ugurdan okuwy dynyandyr.biri obahojalyk bolsa bir doktorlyk gutarandyr. Turkmenistanda su wagt uly reformlar dowam edyar.Mysal uchin men obahojalykdan dynyanym uchin duyn yashulylaryn 1nji gurultayynda Obahojalykdan ediljek isleri Lider aydyp gechdi.Berdimuhamedow shonda taze seleksiya merkezleri tohumculuk merkezleri halky obahojalyk isleri bilen has ginisleyin tanydylysh okuw merkezleri taze yerli oba karhanalary ylmy we onumciligi biri biri bilen baglanyshdyryan isler alnyp baryljakdygyny we muny uchin okde hunarmenlerin gerekdigini aytdy.Munyn dashyndan yerli we dashary yurtly firmalary hem bu ishe chekmelidigni nygtady. Men shu yazgyny turkmenistan.gov.tmdan okadym.we sheyle netija geldim.Diymek onumde islan ugrumdan yagny obahojalygyn islan ugrundan ishlap bilayjegim yagday bar.Berdimuhamedov diyshim yaly hakykatchyl hereket edyar.diyenlerini durmushusha gechirip bilyar. Siz aydyn Turkmenistanda sheyle lider barka we uly ishler onumuzde goyup ishlan gazanyn bayan diyyarka bashga yurda gidip ishlemek gerekmika? Birem sizin pikirinizche Turkmenistandaky reformlar hakykatdan hem durmusha gechip bize ozumize mynasyp ishler tapylarmyka? Men pikirimche tapylar yone sizin pikirlerinizi bilesim gelyar? Turkmenistanda kompyutor programmalaryny turk we inlis dillerini bilyan diysen az hunarmen bar.dashary yurdy okayanlarda bolsa yokarda aydanlarymyn kopusini bilme mumkinchiligi bar. Eysem Turkmenistanda ish taparysmy? On diploma alyp gidenok oglanlar bar bolsa shu barada oz tejribelerini hem paylashsa diysen hoshal bolardym. Soz sizden. Lider

Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir