Salam talyplar! Geliň oýun oýnalyň Oýnuň şerti şeýle: Men bir söz ýazýan hemmämiz şol sözdäki harplaryň ýerini çalşyp ýazmaly. Meselem \"täze\" sözi bolsa aşakdaky ýaly edip ýazyp bileris: 1. \"Eäzt\" 2. \"Äzet\" 3. \"Tezä\" 4. \"Zetä\" 5. \"Etäz\" ... şeýle dowam edibermeli. Ýenede ýekeje haýyşt etjek zadym öňünde \"nomerini\" goýup ýazyň. Herkim birini ýazsa bu oýun 5-6 aýa dagy çekse gerek :) Onda oýnap başlaýas. SÖZ: TALYPLAR Ilkinji bolup özüm ýazýan: 1. TYLAPLAR

Köneler, agajanh tarapyndan 15 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir