Yşk Uçguny Yşk uçguny düşen yerini yakar, Diyip aydardylar heniz oglankam. Diyerdim ot uçguny diyip eşitdim, Yşk uçgunynyn tapawudy namekan. Son-sonlar yigit çykyp ögrendim, Yşk uçgunynyn manysyny,köküni. Ot uçguny yaksa maddy zatlary, Yşk uçguny ömür yakyan ekeni. Yüregi gujaklap alaw üflande, Bagryn erap janyn bor dilim-dilim. Gözlerin köz dey gyzaran wagty, Dodaklar gymyldar mahriban gülim. Dem alyp uludan beygeler kükrek, Alyn derin yasar yoly enekden. Ah çekip zarlanar,münzeyip,kükrap, Yasamak ansatdyr diylen müngepden. Yoly yöran biler,söygini dadan, Uçgunyn döreden odyn köredip. Çyn yşkyn yoluna basalyn gadam, Ömri uzak,makam söygi döredip Hazar Rejepow 01.01.2009

Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir