Gadyrly talyplar Awtobusda, yolda yadam başga yerlerde birini türkmene menzetseniz Türkmenmin diyip sorayanyzmy? :) Yadam türkmenlginizi bildirjek bolup jan edesiniz gelmesedem bir yerik jan eden bolup türkmençe gürleyan wagtynyz bolyamy? :) Köp gabat geldim. Başymdan geçen bir iki wakany aydayn. Bir dostum bilen Eminonude aylanyp yördük. Gatyrak gürlap baryadyk. Anyrdan iki sany oglan geldi elinde fotoaparat bizin türkmendigimizi bilip imenna bizden surata alsana diyip sorayar. Özem ne türkçe ne türkmençe. Komik yany surada düşesleri gelenokdy. Zannedersem digitalam daldi öydyan makinalary. Bir gezegem men awtobusda baryan önumde iki sany türkmen baryady menem özumin türkmendigimi bildirjek bolup dostuma jan edip öyde nan bamy diyip soradym. :)

Köneler, agajan tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir