Gyl ùstùnde gezÿaris,
Hacan taÿjak nàbelli.
Gitjegmizi syzÿarys,
Galjak hacana cenli?

Geldik bu synag ÿere,
Kôkùnden synan ÿere,
Bu agyr synaglara,
Dôzjek hacana cenli.

Gezme ÿalandan aglap,
Hem biwepa bil baglap,
Ili ôzùñi agdap,
Gezjek hacana cenli.

Bolma gaÿyba gurjak,
Bir Haka belli geljek,
Ÿazjagyñy ÿaz Gercek,
Ÿazjak hacana cenli.

Gerceknazar Amannazarow

Edebiýat, Gerceknazar tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir