Sheyle bir tiz gechsin sensiz gunlerim,
Yalnyzlyk gelmesin menin yanyma.
Birden dil tapyshsam yalnyzlyk bilen,
Yatlamalar yetsin menin dadyma.

Sana kan zatlary aydasym gelyar,
Kuyseyan gozlerim didelerini.
Seni gozlap yorun zemin-asmandan,
Duyyarmyn yshk bilen idelenini?

Bu gun gozlerim karar tapanok,
Onun arzuwy sana yetmekdir.
Gije uzalsada Dan atar sebap,
Sensizlikden bir gun sana yetirer.

Dunyanden omurlik orun ber mana,
Hem ber mana shol dunyanin acharyn,
Men ol yerde oz dashymdan gulplajak,
Mekan tutjak otaglan ajabyn,
Acharam yitirjek bilgeshleyinden,
Goy ony ozumem tapmayyn on son,
Shol otag jennetdir zyyatdyr mana,
Her-hachan eyeside bolsan sen.

Edebiýat, 杜然 tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir