Kim imoda druzya druzeyi ishledip bilyan bolsa komek edayinda bilyaniniz barmy??

Sorag-jogap, another tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir