Salam mähriban talyplar.com'yn agzalary. TheMug.ru saýtda indi registraçiýa edip bolýandygyna duydurýarys.
* Islendik adam registraçiýa edip bilýär.
* Islendik adam post ýa-da blog doredip bilýär.
* Postyna kim kommentariýa ýazan bolsa emailina sms bolup ýa-da admin panelde gorkezýär.
* Hiç hili botlar ýok
* Bilmeýän soragyňyz bolsa. Birek birege komek eders.
* Her bir adamyň öz profili bar.
* Täze post göni saýta çykmaýar! Moderator barlagdan geçirer soň çykar.
* Birek birege podpisatya edip bolýar. Täze posty email na sms bolup barýar ýa-da panelde görkezilýär

* Registraçiýa etmek üçin suratda görkezilen.
* Post ýazmak üçinem suratda görkezilen. (Быстрый Черновик) diýip ýazylan.
* Egerde postyňyza gowy suratlar we başga-da zatlar bilen bezemek isleseniz "gapdalky panelde (Добавить запись)" diýip bardyr.
* Eger-de akkaundyň parolyny ýadyňyza düşmese gaýtadan dikeldip bolýar.
* Internet barada saýt barada nähili soragyňyz bar bolsa täze post ýazyň men özüm jogap ýazaryn we başga-da agzalar kömek ederler.
* Häzirki wagtda saýta 350 400 adam her gün girýär.
* Saýtyň döränine 5 aý boldy.
* Saýt wordpress de işleýär.

Täzelikler, SEO mugallym tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir