Eysem allergiki riniti sovuklam zerarly doreyan rinitden nadip tapavutlandyrmaly?Muny anyklamak ucin gelin biraz test soraglaryna jogap berelin.

1 On bedeninizde tozana,osumlik tozgalaryna,yiti yslara,azyk onumlerine ya-da himiki serisdelerine yokary duygurlyk doreyardimi?
(Yok-0 hava-4)utuk.

2 Yakyn garyndaslarnyzyn arasynda allergiya,bronhial astma yuze cykarylan yada meyillesdirilen adamlar barmy?
(Yok-0 hava-4) utuk

3 Yylyn dovamynda nace gezek burnynyz dykylyar?
(Hic hacan-1, seyrek-2 ,yygy yygy-3 ,mende dovamly burun dykylma bar-4) utuk.

4 Burnunyz dykylyan vagtda dessine asgyryp baslayarmysynyz burnunyz gijeyarmi?
(Hic hacan 1,seyrek 2,yygy yygy 3, hemise 4) utuk.

5 Burnunyz dykylanda gozuniz yasaryarmy?
( hic hacan-1,seyrek-2,yygy yygy-3,hava-4)utuk.

6 Yylyn dovamynda yuze cykyan burun dykylmalaryn ortaca dovamlylygy nace vagta cekyar?
(3-4gun-1,7gun-2,2hepde-3,2hepdeden kop-4)utuk.

7 Dem almagynyz kynlasyp,hova yetmezcilik edip bogulup baryan yaly duygular doreyarmi?
(Yok-0,hava-4)utuk.

8 Eger burun dykylma yylda birnace gezek yuze cykyan bolsa,onda bu alamat bahar pasly tamamlanyp baryarka,tomsun on yanynda peyda bolyarmy?
(Yok-0 hava-2) utuk.

9 Rinite garsy bejeris alyan vagtynyzda damjalary ulanyanyzmy?
(Yok-0 hava-2) utuk.

10 Burun dykylmany dine allergiya garsy dermanlar bilen bejeren vagtynyz boldymy?
(Yok-2 hava yone olar komek etmedi-0, hava olar yokary netije berdi-2) utuk.


Egerde sizde 0-10 utuk bolsa hovsala dusmage esas yok.Burunyzyn dykylmagynyn sebabi alleegiya bilen baglansykly dal.

11-15 utuk bolsa lukman bilen maslahatlasmak artykmaclyk etmez.Belki sizde allergiki rinit yokdur.Yone onun doremegi ucin ahli sertlerin bardygy subhesiz.

16-20 utuk.Allergolog lukmana yuz tutup,anyklayys islerinin gecirilmegini gazanmaly.

21-25 utuk gayra goyman bejerise baslamaly
26 ve ondan kop bolan utuk meger sizde allergiki burun dykylma bar.Onun ozbasdak kesel dalde bedendaki dovamly allergiki nasazlygyn alamaty hokmunde yuze cykan bokmagy mumkin.

Sport, ✿♥✿ tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir