Soygim hakda onem yazdym kan gezek
Yene yazjak onkulerim az yaly
Bir gyz yuregime gurupdyr duzak
Soyup yorun bar pasyllar yaz yaly

Yone soyyan gyzym seyle bir ynjyk
Kate yakyp gowrup baryar koz yaly
Uzyn kirpiklerni yuregime sanjyp
Kate gahar edyar kate naz yaly

Bir gorsena ickin awede-juyje
Dusysyasam aralarmyz saz yaly
Kate bar umydym cykaryp puja
Yuzun sowyar gyz yuregi buz yaly

Asyk yigdin haly nene diyseler
Kate cille yaly kate yaz yaly
Yone su yagdayda yuz yyl goysalar
Gownume bolmasa yene az yaly

YaZaN:AnnaKuLyYeW AllaMyRaT-bu gosgyny soyguli yarym SuLgUnE bagyslayaryn

Edebiýat, Babaniyazow J tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir