Senin gozel gorkun basym aylady
Mayyl boldym gozlerine gasyna
Sana dusyp asyklyga ucradym
Soygi gusy gondy menin basyma

Sen seyle owadan waspyn edere
Meger sozi ejez gelyar Tahyryn
Seni Zohre sayyp perwanan bolup
Cyn yurekden soyen asyk Tahyryn

Seni soyup ganatlandym gus bolup
Gije dusum boldyn gundizler husym
Sen gullerden gozel aydan nurana
Sen menin durmusym sen gowun hosum

Gun bulutlan arasyndan ysyklap
Soyginin yalkymyna guwanyp bakdy
Senin gorkun gormegine wasp edip
Bulaklar sildirap hos bolup akdy

Ýazan: Annakulyýew Allamyrat
Bu goşgyny söýgüli ýarym SÜLGÜNE bagyşlaýan...

Edebiýat, Babaniyazow J tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir