Meň gyzlar bilen aram gelip-geçerli.Gyzlar bidenä melekler,birdenem şeýtan.ýaşlar uçin güýçli duýgy meň uçinem,asyl biziň herekedim dogrymy?

Sorag-jogap, Buz ýaly Koka kola tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir