Eýranda bolan ýer titremeden soň Türkmenistan Eýrana gumanitar kömek iberdi

https://alemjahan.net/news/trkmenistan-dwleti-erana-gumanitar-kmegini-berdi-254895

Täzelikler, Ashykaydynpir tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir