,,Turkmen edebiyaty" ( kitapcy ) portaly turkmen,shol sanda turkmen dilini bilyan okyjylaryñ mañlayyndan diran uly gowrumli edebi jurnal boldy. Ozallar ,,Sowet edebiyaty" ( garagum ), ,,Yashlyk" ( yunost ) jurnallaryna bir ayyñ dowsmynda intizar-sabyrsyz garashyan bolsak, indi ol edebi jurnallaryñ ayda cap edyan eserlerini ,,Turkmen edebiyaty" portaly ( jurnaly) 5-6-sagada goyman,okyjylara yetirip dur.
Onda-da nahili eserler?!
Oz dowrunde yiti show-show doreden edebi makalalar. Roman-powestleriñ, poema-goshgylaryñ ceper mazmunyny okyjylara cigit cigitlan yaly edip dushundurip beryan edebi synlar. Belli shahslaryñ omur yollarynyñ garañkyda galdyrylan boleklerini yagtylyga cykaran doly mazmunly terjimehal makalalar. Taze-taze eserler yzygiderli goyulyar.
Goshgylary diysene!
Yurek yagyna yag damdyryan shygyrlar. Shahyrlaryñ goshgylary-azy yaran talantyñ miweleri. Bulary yetirip duryanlygy ucin jurnalyñ administrassiyasyna, gundeki mushakkatly zahmetlerine cuññur minnetdarlyk bildiraymek galyar.
Hawa, men shol gornukli shahyrlaryñ biri Gyzylgul Annagylyjowañ doredijiliginiñ bir ayratyn ugry barada, bashardygymdan, soz acmakcy.

yzy bar

Edebiýat, garayolly68 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir