4-nji maýda Aziýanyň Kubogy-2019-yň bije çekişlik dabarasy geçirilipdi.
Onuň netijesinde Türkmenistanyň milli ýygyndysy “F” toparça düşdi. Toparçadan çykmak üçin milli ýygyndymyz Ýaponiýanyň, Özbegistanyň hem-de Omanyň ýygyndy toparlary bilen güýç synanyşar.
Şeýle-de, ýygyndylaryň duşuşyklarynyň geçiriljek wagtlary hem belli boldy. Türkmenistanyň milli ýygyndysy öz duşuşyklaryny Abu-dabiniň “Al-Nahýan” hem-de “Muhammad bin Zaýed” stadionlarynda geçirer.
Aziýanyň Kubogy-2019-yň toparçalaýyn bäsleşiginiň geçiş tertibi:
"А" toparça:
BAE, Taýland, Hindistan, Bahreýn.
5-nji ýanwar. "Zaed Sports Siti" (Abu-Dabi)
BAE - Bahreýn
6-njy ýanwar. "Al-Nahýan" (Abu-Dabi)
Taýland - Hindistan
10-njy ýanwar. "Zaýed Sports Siti" (Abu-Dabi)
Hindistan - BAE
10-njy ýanwar. "Al-Maktum" (Dubaý)
Bahreýn - Taýland
14-nji ýanwar. "Hazza bin Zaýed" (Al-Aýn)
BAE – Taýland
14-nji ýanwar. "Şarja Stedium" (Şardja)
Hindistan – Bahreýn

"B" toparça:
Awstraliýa, Siriýa, Palestina, Iordaniýa.
6-njy ýanwar. "Hazza bin Zaýed" (Al-Aýn)
Awstraliýa - Iordaniýa
6-njy ýanwar. "Şarja Stedium" (Şarja)
Siriýa - Palestina
10-njy ýanwar. "Halifa bin Zaýed" (Al-Aýn)
Iordaniýa - Siriýa
11-nji ýanwar. "Raşid Steium" (Dubaý)
Palestina - Awstraliýa
15-nji ýanwar. "Muhammad bin Zaýed" (Abu-Dabi)
Palestina - Iordaniýa
15-nji ýanwar. "Halifa bin Zaýed" (Al-Aýn)
Awstraliýa – Siriýa

"С" toparça:
Günorta Koreýa, Hytaý, Gyrgyz Respublikasy, Filippinler.
7-nji ýanwar. "Halifa bin Zaýed" (Al-Aýn)
Hytaý - Gyrgyz Respublikasy
7-nji ýanwar. "Al-Maktum" (Dubaý)
Günorta Koreýa - Filippinler
11-nji ýanwar. "Muhammad bin Zaýed" (Abu-Dabi)
Filippinler - Hytaý
11-nji ýanwar. "Hazza bin Zaýed" (Al-Aýn)
Gyrgyz Respublikasy – Günorta Koreýa
16-njy ýanwar. "Al-Nahýan" (Abu-Dabi)
Günorta Koreýa - Hytaý
16-njy ýanwar. "Al-Maktum" (Dubaý)
Gyrgyz Respublikasy – Filippinler

"D" toparça:
Eýran, Yrak, Wýetnam, Ýemen.
7-nji ýanwar. "Muhammad bin Zaýed" (Abu-Dabi)
Eýran - Ýemen
8-nji ýanwar. "Zaýed Sports Siti" (Abu-Dabi)
Yrak - Wýetnam
12-nji ýanwar. "Al-Nahýan" (Abu-Dabi)
Wýetnam - Eýran
12-nji ýanwar. "Şarja Stedium" (Şarja)
Ýemen - Yrak
16-njy ýanwar. "Hazza bin Zaýed" (Al-Aýn)
Wýetnam - Ýemen
16-njy ýanwar. "Raşid Stedium" (Dubaý)
Eýran – Yrak

"E" toparça:
Saud Arabystany, Katar, Liwan, Demirgazyk Koreýa.
8-nji ýanwar. "Raşid Stedium" (Dubaý)
Saud Arabystan y – Demirgazyk Koreýa
9-njy ýanwar. "Hazza bin Zaýed" (Al-Aýn)
Katar - Liwan
12-nji ýanwar. "Al-Maktum" (Dubaý)
Liwan – Saud Arabystany
13-nji ýanwar. "Halifa bin Zaýed" (Al-Aýn)
Demirgazyk Koreýa - Katar
17-nji ýanwar. "Zaýed Sports Siti" (Abu-Dabi)
Saud Arabystany - Katar
17-nji ýanwar. "Şarja Stedium" (Şarja)
Liwan – Demirgazyk Koreýa

"F" toparça:
Ýaponiýa, Özbegistan, Oman, TÜRKMENISTAN.
9-njy ýanwar. "Al-Nahýan" (Abu-Dabi)
Ýaponiýa - TÜRKMENISTAN
9-njy ýanwar. "Şarja Stedium" (Шарджи)
Özbegistan - Oman
13-nji ýanwar. "Zaýed Sports Siti" (Abu-Dabi)
Oman - Ýaponiýa
13-nji ýanwar. "Raşid Stedium" (Dubaý)
TÜRKMENISTAN - Özbegistan
17-nji ýanwar. "Muhammad bin Zaýed" (Abu-Dabi)
Oman - TÜRKMENISTAN
17-nji ýanwar. "Halifa bin Zaýed" (Al-Aýn)
Ýaponiýa – Özbegistan

Çeşme: TURKMENPORTAL.COM

Sport, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir