Maña goŷup baş söýginiñ mahnetin
Nirelere alyp gitdi kysmatyn
Aglaýan bolsañda gülýän bolsañda
Bir ýerlerden ses gelerdi ahbetin

Elbetde bagtlysyñ. Oñýansyñ mensiz
Men weliölýänçam dem alman sensiz
Kyrk müñ setir goşgy döreden bolsam
Her harpyñ içinde SENSIÑ SENSIÑ SENSIÑ

Ömrüñ menzillerden menzile ýetsin
Men senden öňürti süýneýin sessiz
Gara habar güni gara gözünden
Bir gara ýaş damsa şol maña besdir

Aýdymam Merdan Nurgylyjowyñ aýdany gowy eken

Köneler, TOHUtalyp tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir