Ökunch. (ich gepletme)
Durun!
"Yalnyzlyk" atly koneje balkon.
A men bolsa seredip durn daglara bakan,
Daglaram bir zatlar aytjak bolyalar
Yatladyar' akyl beryan agtygna atañ

Yok, ey daglar siz, yalnyshyarsynyz,
(Bu agtyga) akyl gelmeyar hijem.
Ne sögünji  ejeming, kär etmedi,
Ne de bir kakamyng golunung guyjem.

Kär etmedi doganlarmyng agysam,
Yokmady maslahat, yokmady akyl.
Yurekden aglanan,yurekden diylen,
Sozlere jogapdy "bilyan men gapyl"

Hava bilyaningem ,gijeler yatman ,
Bir bivepang aldavyna düshmekmi?
Wagty jandan ey gormeli halyna,
Bosha harjap,onga gurban etmekmi.

Ya  il denginde gulmek halyna
Gülmän gülerine garashyp durmakmy?
Sheyle jadylara bagtdyr oydenim
Chyn bagty yalana chalyp garmakmy?

A indi ol gitdi,sen bolsa galdyng,
Ol yashayar ozge bilen bagtly.
A men bolsa 4 yyl gezip yzynda
Ahyr netijam hem shumy?bagtmy?

Shindi,shindiler hem okunyan chensiz ,
Berayingda mana azajyk akyl.
Durun! Balkon!
Shoool aydan sozlerim yadyma dushup
Gadryny bilmeding :"indi sen gapyl"

Köneler, yigdekche tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir