Eger kimdir biri eline yakut gasly yuzuk dakynsa,onda ona goz dil tasir etmez. Eger kimdir biri hemise boynundan yakut dasyny asyp gesse,ol adam hic hacan sel bolmaz. Lagl dasyny boynundan asyp gezen adamyn yuregi agyrmaz. Eger kimdir biri grant dasyny boynundan asyp gezse,ol adam gije garabasmazdan hemde yurek agyrdan aman bolar. Eger kimdir biri almazy agyna alyp birnace wagtlap agzynda saklasa ol adamyn disleri berk bolar. Eger kimdir biri zumerret noynundan asyp gezze ol adam bokurdak ganama keselli bolmaz.

Köneler, jeyhun97 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir