Biziñ oyde bir gil bar, Bagdaky gulden gowy. Onda suyji bir dil bar, Sayrak bilbilden gowy. Goteryaris biz ony Bokrurip elden ele. Shatlygmyzyñ yok ceni , Wasp edyas dilden dile

Köneler, garayolly68 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir