Yalan soyga bilman bagtmy men bagladym. Yeke galan gunlerim sensizlikde agladym. Bugun yeke goyup ozge bagta bagladyn. Sadalygym bilip sen meni kop alladyn. Alladyn sen meni yallan sozlerin bilen. Sen bilen bile bolmaz biwepalygyn bilen. Bagytly bolaryn oytme yuz owrenson menden. Basga birini soyup gecin senden. Belki yadynada dusmez meni soyen gunlerin. Yatlama bolup galar meni soyyan gunlerin. Basga bir gyz tutar senin tutan ellerin. Hic hacan unutma su sozlerim bellegin. Barmaryn indi cagyrsanam yanyna. Bolmaryn derman senin dertli janyna. Salmaryn seni perim soygi bagyma. Inda meni yatlap hic hacanam aglama. Biwepa soygi barada yaszam namany. Niden tapyp bolar akyllyja sadany. Soyupdirin men biwepa nadany. Unutdyn a gyz ahli soygi wadany. Belki oylananam dalsin unudanson meni. Mem bolsa unudamok yer goysamam gursakda. Dine sen hakda yazardym her bir sygyr pendim. Gyzlara yurek berman oglanlar ucin pendim. Sebabi bu yurek bir biwepany soydi. Ol biwepa bugun yuregim yalnyz goydy. Aslynda soygi acylmadyk bije. Su aydanlarym dinlap gelin sizem bir netija. Gitdin sen ozga mana beren sozlen hany. Adamyn gownini ýykma durmus gysga hem pany. Mana dusar biri yany dogan ay yaly Men durmusyma bolar şa ayaly. Uzak gije yazdym biwepa hakynda. Senin biwepalygyn eden etmisin hakynda. Su aydanlarym dinlap sen hic sakynma. Kicijik deryada akar oz akymyna. AWTOR:JEÝHUN

Köneler, jeyhun97 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir