Gulki şatlyk halyn bolmaz
Jubunde pulun bolmasa
Doslan yanyna gelmez
Jubunde pulun bolmasa

Oyundan utup bilmersin
Arzuwna yetip bilmersin
Bir meylis tutup bilmersin
Jubunde pulun bolmasa

Sozun hicbir saya durmaz
Hickim sana eye bolmaz
Bagt daşynda perwaz urmaz
Jubinde pulun bolmasa

Nowjuwan yuzun gulenok
Name etjegin bilenok
Imoda girip bolanok
Jubinde pulun bolmasa

Garaz kyn dusjegi bell
Şat gunun yaşjagy belli
Koplerin gaşjagy belli
Jubunde pulun bolmasa

Köneler, gen tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir