Salam talyplar ynha menem ahyr arañyza geldip heriñize üç sapardan bäş telpek bermäne ertirä ýapyk belki şu ýerde gyzykly bolaýadyrda.

Köneler, telpekli tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir