Hormatly Talyplar.com! Google.comdan dünya sahypalaryny dörüp durkam Türkmenlerin dünyade Türkmen aty-akhal teke,Türkmen iti-Alabay,Turkmen halysy,Türkmen bürgüdü,goyuny we ş.m leri bilen tanalyan beyik halkydygyna göz yetirdim.Hatda Ahal teke atlarynyn Kanada,Amerika görnüşlerinin bardygy barada yazylan yazgylar hatda Ahal teke aty barada guramalar klublaryn açylandygyny okanyn gözlerine yaş aylanyar.Halylar hakynda yazylanlar öz başyna bir hekaya.Özi hem dünyade özlerini modern hasaplayan amerikanlaryn çagalaryna çenli Alabai itini bilyar ekeni.Amerikan ayallary türkmen aty-Ahal teka söygilerin beyan eden sözleri gen galdyjy OOOO I am amazing of this horse yeah yaly begenç duygyly sözleri yazypdyrlar forumlarynda.Yada bir Alabai itinin Buldog iti bilen uruşyşy buldogyn bolsa uruşdan son yerinden turup bilman başynyn aylanşyny görsen gülüp yykylarsyn.Türkmenler dünyade güyçli gymmatlyklary döreden halk hökmünde tanalyar.Bu gymmatlyklar yagny at,it,haly dünyade türkmenlerden soralyar ekeni.Hatda amerikada www.alabaiusa.com atly alabai fanlarynyn-hayranlarynyn sahypasy hem bar ekeni. Türkmenler dostlar oyanalyn ayaga galalyn beyleki pudaklarda hem özümizi dünya hayran galdyralyn! Biz beyle yza galak millet daldiris.Atalarymyzyn ruhyny aglatmalyn.Olaryn goyup giden mirasyny şagallara şam etmalin.Bilimde hem ösüp beyleki dünya halklaryny edil atda,itde,halyda bolşy yaly hayran galdyralyn! Yene de dünyade Türkmen abrayyny tug deyin parladalyn!

Köneler, Lider tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir