Salam Talyplaryn agzalary! Hormatly talyplar we talyplaryn agzalary! Hazirki döwürde ösyan,isleg artyan talap garşysynda basleşige ukypsyz taraplar (döwlet,edara,adamlar) işsiz galyar! Munyn netijesinde bolsa ynsan gatnaşyklary ekonomiki terezi bozulmak bilen bolyar.Şeylelik de şu nukday nazardan bakanymyzda Türkmenistanda hem işsizlik diysen yokary!Dünyade işsizlige ekonomiki krizislere garşy birlikler döredilyar we munyn netijesinde kynçylyklaryn hötdesinden gelinyar. Hormatly talyplar siz teklip etmek isleyarin! Şu talyplary bir birege goltgy hemayat birligi hökmünde garap işsiz dostlarymyza iş tapmak işçi gözleyanlere işçi tapmak umuman her hili mowzukda bir birege peydaly bolmak üçin peydalansak bolmazmy? Elimizde gelyanjesini elbetde! Gelin dostlar kömek edelin bir birege.Sogap alardyk! Sizin pikirlerinize garaşyaryn! Lider

Köneler, Lider tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir